sprzedaż energii

Analiza strategiczna marki – na czym polega i jak ją przeprowadzić?

Przed zaplanowaniem działań marketingowych należy przeprowadzić dokładną analizę strategiczną marki. Pozwala to na sprawdzenie potencjału firmy. W ten sposób można również dokładnie przyjrzeć się wizerunkowi i sposobie jej działania. Pomaga to uporządkować zebrane informacje i opracować konkretny plan działania rozwoju danego przedsiębiorstwa.

Po co przeprowadzać analizę strategiczną marki?

Analiza strategiczna marki, to pomocne narzędzie, które umożliwia opracowanie dokładnego raportu na temat marketingu danej marki. Pozwala na przeanalizowanie przebiegu jej rozwoju. Określa również jej obecne miejsce na rynku oraz jakie oczekiwania powinna spełniać dana marka, aby wyróżniać się na tle konkurencji. Dzięki tym zabiegom firma ma szanse prężnie się rozwijać i stać się rozpoznawalną na rynku.

Analiza strategiczna marki pozwala na:

 • opracowanie nowej strategii firmy (dla przedsiębiorstw, które dopiero powstają);
 • zmianę strategii marketingowej firmy;
 • ułatwia podjęcie decyzji dotyczącej zmian wszystkich dotychczasowych elementów marketingowych marki;
 • ułatwia identyfikację swoich produktów na rynku;
 • wyznacza kierunek dalszych działań;
 • ułatwia uporządkowanie dotychczasowych działań marketingowych;
 • pokazuje, jak dana marka prezentuje się na tle firm konkurencyjnych;
 • pozwala na dokładne przeanalizowanie decyzji marketingowych – nieco chroni przed pochopnymi decyzjami;

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy strategicznej marki otrzymujemy dokładny raport o jej funkcjonowaniu. Nie będą to tylko dane, które nic nie będą nam mówić. Będzie to dokument z dokładnym opracowaniem i planem dalszego działania, aby firma mogła dalej się rozrastać i dbać o rozpoznawalność swojej marki. Przykładową analizę marki znajdziecie tutaj: ​​https://sieberthead.com/pl/analiza-strategiczna-marki/

Jak wygląda analiza strategiczna marki?

Nie ma jednego idealnego sposobu na przeprowadzenie analizy strategicznej marki. Jest to zależne od kilku czynników:

 • wielkości firmy;
 • branży, w której działa;
 • sektora;
 • bieżącej pozycji na rynku;
 • powodów, dla których ma być przeprowadzona analiza.

Inne wymagania będą stawiały firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność – wchodzą na nowe rynki lub są nowymi przedsiębiorstwami, a inne, które działają na rynku od wielu lat i chcą zmienić swój branding – w takiej sytuacji mamy do czynienia z rebrandingiem.

Mimo znaczących różnic w sposobie przeprowadzania analiz strategicznych marki składają się ona z kilku stałych etapów:

 • Po pierwsze na początku należy dokładnie omówić, jakie są cele przeprowadzania analizy – dlaczego chcemy ją wykonać i jakie mamy oczekiwania.
 • Następnym krokiem jest gromadzenie wszystkich informacji na temat danej marki, firmy i jej sytuacji na rynku. Na tym etapie należy również porównać działalności konkurencyjne – ich sposób działania i marketing.
 • Po przeprowadzeniu dokładnej analizy przychodzi czas na opracowanie zebranych informacji. Należy przygotować zestawienia, porównania i na tej podstawie postawić konkretne wnioski.
 • Ostatnim krokiem jest przygotowanie raportu końcowego, który nie zawiera suchych danych, a dokładnie opracowane wyniki badania i propozycje dalszego rozwoju marki – tak przygotowany raport przedstawia się klientowi.

Analiza strategiczna marki – na co zwracać uwagę?

Tak jak wspomnieliśmy – analiza, analizie nie równa. Wiele zależy od potrzeb i oczekiwań klienta. Możemy jednak zaobserwować pewne zależności oraz czynniki, na które niemal zawsze zwraca się uwagę podczas przeprowadzania analizy strategicznej marki:

 • na obecną strategię marki;
 • wizję i misję marki;
 • sposób organizacji;
 • wartości, które reprezentuje;
 • sposoby nazewnictwa produktów;
 • spójność;
 • sposób komunikacji;
 • relację z klientami/odbiorcami;
 • ocenę marki wśród jej odbiorców;
 • ocenia się również możliwy potencjał rozwoju marki wobec obecnej sytuacji rynkowej;
 • analizuje się możliwe kierunki dalszego rozwoju.

Należy również zwrócić uwagę na otoczenie rynkowe firmy – jaka jest grupa docelowa, jakie mają możliwości finansowe czy jak na rozwój marki wpływa sytuacja gospodarcza, polityczna czy technologiczna i społeczna. Ważne są również czynniki wewnętrzne – kultura pracy czy sposób działania zarządu i pracowników.