digital signage

Digital Signage – nowoczesne rozwiązanie dopasowane do potrzeb Twojego biznesu

Ze względu na to, że komunikacja wizualna w coraz większym stopniu wpływa na nasze życie i stwarza możliwości dla świata biznesu, jego możliwości ewoluują również od systemu pasywnego, który przesyła treści do bardziej zaawansowanego systemu. Ten z kolei łączy, wchodzi w interakcje i pobiera treści z różnych źródeł w czasie rzeczywistym.

Czym tak naprawdę jest Digital Signage?

Zrozumienie dzisiejszego DS wymaga rozważenia jego ról, funkcji i możliwości technicznych. Można powiedzieć, że Digital Signage składa się z trzech kluczowych elementów:

 • Treść – spis materiałów audio, wideo, obrazów, grafik, tekstu i nie tylko, zebranych w celu opowiedzenia unikalnych historii dla dowolnej liczby unikalnych intencji.
 • Sprzęt – fizyczne, materialne komponenty, takie jak ekrany, uchwyty, urządzenia płatnicze, drukarki, aparaty fotograficzne itp.
 • Oprogramowanie – infrastruktura cyfrowa umożliwiająca tworzenie, wdrażanie, zarządzanie i analizą treści wdrożonych na sprzęcie.

Treści Digital Signage

Pod pojęciem treści kryje się wszystko to, co jest wyświetlane na ekranie, w tym tekst, obrazy, animacje, wideo i dźwięk. Jednak „treść” może również odnosić się do zbiorowego wyniku połączenia różnych mediów w celu przedstawienia konkretnej historii. Tutaj chodzi o ogólne wrażenia przekazywane odbiorcom docelowym. Treść jest tym, co zachęca odwiedzających lub przechodniów do zatrzymania się, przechwytuje ich zaangażowanie poprzez interakcję i zbiera informacje w celu uzyskania wglądu biznesowego. Takie treści można także personalizować w czasie rzeczywistym poprzez integrację z systemami back office.

Sprzęt Digital Signage

Digital Signage nie jest już tylko prostym ekranem wyświetlającym treści uporządkowane w czasie. Niektóre najnowocześniejsze rozwiązania programistyczne, umożliwiają przyjęcie nowoczesnych technologii przy minimalnym wysiłku i doświadczeniu. Należą do nich ekrany wielodotykowe, które umożliwiają interakcję jednego lub kilku palców z treściami wyświetlanymi na ekranie. Te palce mogą należeć do więcej niż jednej osoby, co skutkuje wieloma niezależnymi interakcjami zachodzącymi równolegle. Czujniki osadzone w szkle wykrywają lokalizację przepływu prądu, który jest następnie rejestrowany jako zdarzenie dotykowe.

Oprogramowanie Digital Signage

Powinno umożliwiać użytkownikom łatwe tworzenie doświadczeń związanych z DS z opcją włączenia interaktywności, integracji sprzętu i usług stron trzecich oraz gromadzenia danych do celów analitycznych. Powinno także zapewniać całkowitą swobodę wyboru formatu multimedialnego i umożliwiać dowolny projekt, układ lub scenorys. Ułatwia to współpracę i zdalne wdrażanie.

Oprogramowanie to składa się z czterech podstawowych funkcji:

 • Tworzenie treści
 • Zarządzanie treścią i dystrybucja
 • Zarządzanie urządzeniami
 • Pomiar wydajności

Oprócz wyżej wymienionych technologii urządzeń, oprogramowanie Digital Signage umożliwi nam pracę z praktycznie każdym interaktywnym podejściem, jakie możemy sobie wyobrazić, w tym:

 • Rozpoznawanie mowy
 • Czujniki ruchu
 • Przedmioty materialne
 • Interakcje oparte na danych demograficznych
 • Działania zdalne
 • Rozpoznawanie gestów

Jest to wszelkiego rodzaju interakcja człowieka z maszyną, dostępna dla każdego zespołu, który chce tworzyć wysoce angażujące treści, wyjątkowo dopasowane do określonych środowisk i docelowych grup demograficznych.

Twój dostawca sprzętu przeznaczonego do komunikacji wizualnej może pomóc Ci odkryć sposoby wykorzystania technologii cyfrowej do informowania, rozrywki, edukacji i komunikowania się z klientami w Twoim sklepie. Digital Signage może informować konsumentów o nowych wydaniach, wyprzedażach i informacjach o produktach. Może również bawić za pomocą filmów i interaktywnych gier. Brzmi jak biznes przyszłości?