kancelaria adwokacka Gliwice

Czy zdrada jest podstawą rozwodu? Kancelaria adwokacka z Gliwic radzi

Zdrada najbliższej osoby jest niebywale bolesna. Jest w stanie spowodować nawet taki uraz, który sprawia, że ludzie przestają ufać nawet swoim przyjaciołom i rodzinie, którzy nigdy ich nie zwiedli. Nie wspominając o niewiernym współmałżonku, który deklaruje, że chce naprawić swój błąd i ratować rodzinę. Dlatego czasami jedynym wyjściem dla małżeństwa, w którym doszło do zdrady jest rozwód. Aby każda ze stron miała szansę ułożyć sobie życie od nowa potrzebny jest skomplikowany proces.

Czy zdrada jest podstawą rozwodu?

Samo dopuszczenie się zdrady przez jednego z małżonka nie jest podstawą do tego, aby sąd orzekł od razu rozwód. Aby sąd zasądził rozwód trzeba udowodnić, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Nie ma zatem pewności, że składając pozew rozwodowy, w uzasadnieniu pisząc „zdrada”, to sąd od razu zarządzi rozwód. Sama zdrada może natomiast stanowić pośrednią podstawę, aby taki rozwód zasądzić. Jak w takim razie postępować? Kancelaria adwokacka (Gliwice) radzi.

Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

Teoretycznie można samemu zająć się swoją sprawą rozwodową. W internecie jest wiele porad, jak się do tego przygotować. Najlepiej jednak już po podjęciu decyzji o zakończeniu małżeństwa udać się do adwokata. Prawnik ma wiedzę i doświadczenie, co pozwoli nie wpaść jego klientowi w kruczki prawne, które czekają na każdym kroku. Adwokat będzie też dawać wsparcie i podpowie, jak najlepiej do rozprawy się przygotować, a także czego można się na niej spodziewać. Na przykład, czy zdradzonemu małżonkowi sąd może zasądzić alimenty i ewentualnie w jakiej wysokości.

Drugim ważnym krokiem, zaraz po udaniu się do adwokata jest zbieranie dowodów na to, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Najlepszym sposobem, aby to przed sądem udowodnić jest zamieszkanie w innym miejscu niż współmałżonek, jeśli ten nie chce się wyprowadzić. Aby sąd nie miał wątpliwości, że współmałżonkowie nie prowadzą dalej wspólnego gospodarstwa należy się na czas rozwodu przenieś np. do rodziców, pozostawiając współmałżonka we wspólnym mieszkaniu.

Kiedy rozwód jest niemożliwy?

Nawet jeśli istnieją rażące dowody wskazujące na trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, sąd może nie wyrazić zgody na rozwód. Może to nastąpić w 3 przypadkach.

Gdy małżonek nie wyraża zgody na rozwód

Jeśli osoba, która dopuściła się zdrady oraz spowodowała trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego, a następnie żąda rozwodu, sąd może oddalić wniosek. Ma to miejsce w przypadku, gdy osoba, która za rozpad pożycia małżeńskiego nie odpowiada, sprzeciwia się zakończeniu małżeństwa.

Dla dobra małoletnich dzieci małżonków

W przypadku, gdy sąd uzna, że dobro małoletnich dzieci wymaga trwania małżeństwa, przyznanie rozwodu jest niemożliwe. I chodzi tu o dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18. roku życia i są wspólnym potomstwem stron postępowania rozwodowego. Przy czym dobro małoletnich nie zostało zdefiniowane prawnie, więc osąd co będzie lepsze dla dziecka leży w kompetencjach sędziego, prowadzącego rozprawę.

Gdy rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego

Oznacza to, że rozwód jest niemożliwy, ponieważ jego orzeczenie pozostawałoby w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Ma to miejsce, gdy nie dałoby się pogodzić rażącej krzywdy, jakiej doznałby małżonek sprzeciwiający się orzeczeniu rozwodu, a także gdy przeciw rozwodowi przemawiają poważne względy natury społeczno-wychowawczej, które nie pozwalają na to, by orzeczenie rozwodu sankcjonowało stan faktyczny powstały na tle złego traktowania i złośliwego stosunku do współmałżonka lub dzieci albo innych przejawów lekceważenia instytucji małżeństwa i rodziny, lub obowiązków rodzinnych.

Rozwód jest przykrym doświadczeniem, jednak pozwala ułożyć sobie życie na nowo. Należy sobie jednak zdać sprawę z tego, że w skrajnych przypadkach sąd może oddalić powództwo. Wówczas należy uzbroić się w cierpliwość i spróbować ponownie wnieść pozew za jakiś czas. A być może okaże się, że czas uleczy rany i małżonkom uda się naprawić związek?