skup obrazów

Skup obrazów – jak szukać obrazów, żeby na tym nie stracić?

Zakup obrazu może być rozpatrywany zarówno jako przejaw zainteresowania sprawami sztuki, jak i jako ciekawa lokata kapitału, długofalowo zabezpieczająca oszczędności przed wpływem inflacji oraz niekorzystnymi wydarzeniami politycznych i gospodarczymi. Obecnie inwestycje tego typu nie są już domeną wyłączenie osób najbogatszych – coraz częściej wśród klientów domów aukcyjnych czy antykwariatów widuje się przedstawicieli klasy średniej. Jak jednak wybrać dzieło sztuki, którego nabycie przyniesie zysk w długim okresie?

Inwestycje w sztukę – jak się do tego przygotować?

Wielu specjalistów od finansów uważa, że dzieła sztuki powinny stanowić nawet kilkanaście procent dobrze skrojonego, bezpiecznego i przynoszącego wysoki dochód portfela inwestycyjnego.

Do działań w zakresie ich zakupów należy jednak podejść w sposób systematyczny i poprzedzić je odpowiednio przeprowadzoną analizą rynku. Warto zapoznać się z różnorodnymi możliwościami inwestycji w aktywa tej klasy, ofertą galerii oraz domów aukcyjnych, oraz konsultować zakupy z ekspertami, którzy prowadzą skup obrazów. Odpowiednie rozeznanie na rynku sztuki powinno skutkować znacznie lepszymi efektami naszych działań i przynieść długotrwałe, pozytywne rezultaty dla naszych finansów.

Rynek sztuki – w co warto zainwestować?

Historyczne dane jasno wskazują na to, że do tej pory największe stopy zwrotu można było uzyskać z inwestycji w polskie malarstwo, szczególnie w dzieła tworzone na przełomie XIX i XX wieku. Wśród perspektywicznych segmentów rynku sztuki specjaliści wskazują również dzieła twórców, działających w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Warto przy tym zaznaczyć, że wspomniane analizy odnoszą się przede wszystkim do prac artystów znanych  i docenionych od dawna: Kossaka, Chełmońskiego czy Beksińskiego. Zakup ich dzieł jest z pewnością gwarantem stabilności naszej inwestycji, powinien też przynieść zyski w dłuższym okresie.

Stosunkowo perspektywicznym kierunkiem inwestycyjnym może być również zakup pracy jednego z młodych artystów. Dzieła niektórych spośród nich sprzedawane są w ostatnim czasie na aukcjach po rekordowych cenach. Wśród ekspertów trwają w związku z tym dyskusje nad realną wartością ich obrazów, jednak wycena, dokonana przez rynek, jest w tej kwestii jednoznaczna. Warto oczywiście zdawać sobie sprawę z tego, że inwestycja w prace młodego twórcy może okazać się chybiona, a dzieła mogą nie uzyskać w dłuższej perspektywie satysfakcjonującej nas ceny.

Skup obrazów i doradztwo na rynku sztuki

Rynek sztuki rządzi się swoimi specyficznymi prawami, a inwestycje na nim wymagają w wielu wypadkach znacznie większego poziomu wiedzy merytorycznej niż te, prowadzone na rynku papierów wartościowych czy surowców. Oczywiście ryzyko podjęcia nietrafnej decyzji inwestycyjnej w odniesieniu do prac dawnych mistrzów jest stosunkowo niewielkie, warto jednak swoje decyzje w tym względzie konsultować z niezależnymi ekspertami.

Specjalistów, którzy mogą służyć swoją radą oraz pomocą, warto szukać przede wszystkim na liście rzeczoznawców Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub w Stowarzyszeniu Antykwariuszy Polskich.

Można również postarać się o konsultacje, prowadzone przez pracowników placówek muzealnych – listę osób, świadczących swoje usługi w tym zakresie, udostępniają na przykład dobre domy aukcyjne. Trzeba jednak pamiętać, aby dokładnie weryfikować zakres wiedzy ekspertów — wielu specjalistów zajmuje się ściśle określonymi dziedzinami sztuki.

Warto sięgać również po fachowe ekspertyzy. W celu ich przeprowadzenia najczęściej deponuje się u specjalisty dane dzieło sztuki, pobierając oczywiście poświadczenie depozytowe. Analiza obejmuje zwykle nie tylko oględziny obrazu, lecz również bardzo często jego prześwietlenie, badanie promieniami UV czy zaawansowaną weryfikację jego fragmentów pod mikroskopem. Efektem tych działań jest wystawienie przez eksperta potwierdzenia autentyczności oraz dokładnej ekspertyzy, która, na rynku dzieł sztuki, jest traktowana jako nieodłączna część dzieła. Na ogół koszt działań fachowca stanowi około 2-3% ceny obrazu – warto jednak wydać kwotę tego rzędu, by upewnić się, że mamy do czynienia z autentycznym dziełem danego twórcy, a nie bezwartościową kopią.