kursy maturalne

Kursy maturalne czy korepetycje?

Matura za pasem, warto usystematyzować wiedzę oraz uzupełnić braki w wiedzy. Wielu uczniów martwi się czy poradzi sobie na egzaminie dojrzałości, dlatego decyduje się na pomoc korepetytora lub ofertę dodatkowych zajęć na specjalnych kursach dedykowanych maturzystom. Warto powtórzyć materiał przed egzaminami i poznać zasadę prawidłowego rozwiązywania arkuszy maturalnych. Co wybrać kursy maturalne czy indywidualne lekcje z korepetytorem?

Korepetycje są na ogół droższe niż kursy maturalne

Ceny korepetycji w zależności od danego przedmiotu mogą wynosić od 30 zł nawet do 100 zł za godzinę. Najdroższe są korepetycje z języków obcych prowadzone przez lektorów, a także nauka przedmiotów ścisłych. Jeśli zajęcia dobywają się dwa razy w tygodniu to cena rocznego kursu może przekraczać nawet kilka tysięcy złotych. Korepetytor zazwyczaj pyta ucznia, jakie tematy chciałby przerobić. Często lekcje są także odwoływane w przypadku zachorowania korepetytora, ucznia czy wyjazdów. Na kursach maturalnych zajęcia organizowane są według ustalonego harmonogramu dla całej grupy. W przypadku nieobecności ucznia są one najczęściej odrabiane lub wymaga się od maturzysty, aby wziął notatki od pozostałych uczestników kursu, a także materiały od nauczyciela i nadrobił zaległości we własnym zakresie.

Realne przygotowanie do egzaminów na kursach maturalnych

Kursy maturalne są prowadzone przez nauczycieli według specjalnego autorskiego programu. Dzięki temu uczeń może mieć pewność, że wszystkie ważne zagadnienia zostaną na nim omówione. Nauczyciele poświęcą więcej uwagi tematom, które według nich są najistotniejsze. Nauka w grupie pomaga także zweryfikować z innymi uczestnikami zajęć posiadaną wiedzę i uświadomić sobie, nad czym jeszcze należy popracować. Bardziej widać także uczynione postępy w nauce. Uczestnictwo w kursach maturalnych daje możliwość uzyskania także dodatkowych materiałów do nauki samodzielnej w domu. Nauczyciele zadają także zadania domowe, dzięki czemu jeszcze lepiej przyswoimy przerabiany materiał.

Utrwalanie wiedzy na kursach maturalnych

Na kursach maturalnych uczniowie mają możliwość powtórzenia materiału przed egzaminami, a także ugruntowania swojej wiedzy. Lekcje można wykupić na kilka miesięcy przed maturą. Uczestnictwo w kursie pozwoli na powtórkę materiału, a także na poznanie specyfiki rozwiązywania testów. Nauczy także maturzystę jak odpowiadać na pytania zarówno na maturze ustnej jak i pisemnej, tak, aby nie tracić punktów. Nauczyciele dokładnie wytłumaczą także uczestnikom kursu, w jaki sposób czytać polecenia w arkuszach egzaminacyjnych.