kursy maturalne

Kursy maturalne, czy warto?

Jesteś w ostatniej klasie liceum? A może w przedostatniej, ale myślisz, coraz częściej o czekającym Cię egzaminie dojrzałości. Możesz uczyć się samemu, ale wtedy nie będziesz miał pewności, czy bardzo dobrze przyswoiłeś materiał z przedmiotów, które będziesz zdawał. A może masz braki w wiedzy, które chciałbyś uzupełnić i rozważasz korepetycje z wybranego przedmiotu? Zastanów się czy lepszym wyborem nie będą kursy przygotowawcze do matury, na których realnie ocenisz już posiadaną wiedzę i uzupełnisz w niej istniejące braki.

Kursy maturalne uzupełnią Twoją wiedzę

Kursy maturalne stają się coraz popularniejszą formą nauki. Największą trudność maturzystom sprawia przedmiot ścisły, jakim jest matematyka. Maturzyści nie zawsze nadążają z materiałem na bieżąco na zajęciach. Czasami nie rozumieją jakiś zagadnień lub z powodu braku obecności na lekcjach zaczynają mieć braki w wiedzy, które nie pozwalają dalej realizować materiału. Uczeń, któremu nawarstwiły się braki w wiedzy nie będzie w stanie zrozumieć poleceń w arkuszu, a co dopiero udzielić na nie prawidłowych odpowiedzi. Kursy maturalne mają za zadanie uzupełnić braki w wiedzy, które powstały w toku nauki w szkole. Uczniowie mogą zapisać się zarówno na zajęcia trwające cały rok szkolny, w ferie zimowe, online, jak i stacjonarnie. Przygotowanie może dotyczyć wybranego przedmiotu lub kilku z nich. Ciekawą i spersonalizowaną ofertę zajęć uzupełniających wiedzę maturzystów można znaleźć na stronie internetowej: https://www.pitagoras.edu.pl/kategoria/kursy/kursy-maturalne/.

Na kursach maturalnych możesz poszerzyć swoją wiedzę!

Kursy maturalne to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z przedmiotu, z którego zdają egzamin na poziomie rozszerzonym. Dzięki temu nauczą się jeszcze więcej, co z pewnością pomoże im osiągnąć jeszcze lepszy wynik na maturze. Obecnie uczelnie wyższe państwowe nie przeprowadzają już egzaminów na studia. Biorą jedynie pod uwagę wyniki osiągnięte z danych przedmiotów na egzaminie dojrzałości, a także ewentualne osiągnięcia na olimpiadach i konkursach międzyszkolnych. To sprawia, że uczeń musi być bardzo dobrze przygotowany do zdania egzaminu z danego przedmiotu. Zwłaszcza na kierunkach studiów takich jak medycyna, gdzie dostają się tylko najlepsi absolwenci szkół średnich. Kursy maturalne pomogą maturzystom przygotować się na egzamin z przedmiotu, który brany jest pod uwagę przy naborze na studia.

Kursy maturalne uczą prawidłowego rozwiązywania testów

Egzamin dojrzałości rządzi się swoimi prawami, pytania w części pisemnej są skonstruowane w ściśle określony sposób. Warto przed przystąpieniem do niego zapoznać się z arkuszami testowymi z poprzednich lat. Pozwoli to na oswojenie się z konstrukcją arkuszy i ułatwi odnalezienie prawidłowego klucza udzielania odpowiedzi. Kursy maturalne uczą sposobu rozwiązywania zadań maturalnych. W szkole nauczyciel zazwyczaj nie ma wystarczającej ilości czasu, aby potrenować z maturzystami sam proces pisania na arkuszu egzaminacyjnym.  Uczniowie mogą jedynie podejść do próbnej matury, gdzie będą mogli zweryfikować stan swojej wiedzy w dniu jej pisania. Na kursach przygotowawczych przyszli maturzyści będą mieli okazję rozwiązywać wiele testów pod czujnym okiem nauczyciela. Uczniowie nauczą się jak formułować prawidłowe odpowiedzi, tak, aby uzyskać jak najwięcej punktów. Dzięki temu poczują się pewniej w dniu pisania matury.

Kursy maturalne do dobra inwestycja na przyszłość

Warto pamiętać, że oferty kursów przygotowawczych obejmują także egzaminy ustne. Matura to nie tylko testy pisemne, ale także odpowiedzi ustne. Warto być do nich bardzo dobrze przygotowanym gdyż stres w przypadku odpowiadania przed komisją jest jeszcze większy. Bardzo łatwo wtedy o pomyłki, a brak wiedzy zostanie bardzo szybko wyłapany przez specjalistów z danych przedmiotów. Inwestycja w kursy maturalne bardzo się opłaca. Dzięki bardzo dobrze zdanym egzaminom bez problemu dostaniemy się na wymarzone studia, po których będziemy wykonywać pracę zgodną z naszymi zainteresowaniami. Z kolei oblana albo słabo zdana matura utrudnia nad prostą drogę edukacyjną i zawodową Najczęściej wiąże się ze stratą roku i wymaga poprawienia egzaminów. Dzięki kursom maturalnym być może ułatwisz sobie start w dorosłe życie.