kursy maturalne

Matura po przerwie, czyli jak się przygotować do egzaminów?

Niekiedy okoliczności życiowe nie pozwalają nam zdawać matury ze swoją klasą. Posiadamy świadectwo ukończenia szkoły średniej jednak nie zdobyliśmy tego najbardziej pożądanego świadectwa dojrzałości. Niektóre osoby decydują się na powtarzanie matury z powodu niezdanego egzaminu lub uzyskania słabego wyniku, który uniemożliwił im dostanie się na upragnione studia. Czy warto zdawać maturę po latach?

Kursy maturalne ułatwią powtórki

Czasy się zmieniają, na uczelniach nikogo już nie dziwi osoba studiująca nawet w dojrzałym wieku. Często, aby awansować w pracy jesteśmy zobowiązani do posiadania dyplomu uczelni wyższej. Jednak nie możemy zapisać się na żadne studia bez świadectwa dojrzałości. Obecnie wszyscy zainteresowani zdają już maturę na nowych zasadach niezależnie od tego, kiedy ukończyli szkołę średnią. Można przygotować się do niej samodzielne, z pomocą korepetytora lub zapisać się na kursy maturalne. Dużo szkół oferuje zajęcia popołudniami albo metodą online, co sprawia, że bez trudu można łączyć naukę na dodatkowych lekcjach z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Aby w ogóle przystąpić do matury w późniejszym czasie należy złożyć wniosek do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wyznaczy ona osobie dorosłej zdającej maturę najbliższą szkołę gdzie będzie mogła przystąpić do egzaminu. Udział w kursach maturalnych uczy także przyszłych maturzystów sposobów odpowiadania na pytania testowe i pokazuje jak nie tracić punktów w czasie egzaminu.

Kursy maturalne przygotowują profesjonalnie

Samodzielne przygotowywanie się do nowej formy matury może być trudne. Lepiej zastanowić się, czy nie będziemy chcieli skorzystać z profesjonalnej pomocy na kursach maturalnych. Większość osób dorosłych zdawało egzamin dojrzałości na innych zasadach niż obecnie. Na dzień dzisiejszy na maturze należy zdać egzaminy z trzech podstawowych przedmiotów: matematyki, polskiego i języka nowożytnego. Przy czym wszystkie przedmioty z wyjątkiem matematyki (tutaj nie ma egzaminu ustnego) obowiązuje forma zarówno pisemna jak i ustna. Czwarty przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym i do końca 2022 roku nie jest uwzględniany w wynikach egzaminów. Warto jednak dokładnie zaplanować wybór tego przedmiotu. Zazwyczaj wybiera się taki, który jest powiązany z tematyką studiów, na które chcemy zdawać. Uczelnie w toku procesu rekrutacji szczególnie zwracają uwagę właśnie na wyniki egzaminów w wersji rozszerzonej z preferowanych przedmiotów dodatkowych.