Tranzyt towarów – obsługa

Tranzyt towarów jest podstawowym pojęciem i jedną z najważniejszych części importu oraz eksportu towarów. Poprzez właściwe poprowadzenie tranzytu można znacznie ograniczyć koszta działania, a co za tym idzie zmaksymalizować zyski, co jest celem każdego przedsiębiorcy. Jak można rozwiązać problemy z tranzytem towarów?

Czym tak właściwie jest tranzyt?

Branża TSL, czyli transport-spedycja-logistyka jest bardzo istotna w działaniu gospodarki praktycznie każdego kraju. Tranzyt jest częścią transportu i jest niczym innym jak przewozem towarów przez terytorium kraju. Tranzyt zachodzi, gdy dany towar, czy też osoby podróżuje przez cały kraj bez zamiaru trafienia do obiegu w tym miejscu. Jako przykład można podać na przykład eksport towarów z Polski do Francji. By towary zostały tam przetransportowane musi dojść do tranzytu przez Niemcy, gdzie towary te będą jedynie podróżować bądź będą składowane tymczasowo.

Tranzyt rozdziela się na dwa typy bezpośredni oraz pośredni. Ten pierwszy polega na transporcie towaru bez składowania przez teren danego kraju od granicy do granicy. W wypadku tranzytu pośredniego sprawa jest już nieco bardziej skomplikowana. W wypadku tranzytu pośredniego dochodzi do czasowego składowania towarów. Wynika to na przykład z konieczności zmiany środka transportu, gdy towary są rozładowywane z samolotów i przenoszone do ciężarówek czy też mniejszych pojazdów dostawczych.

Tranzyt jest bardzo ważnym punktem działania przedsiębiorstwa, które zajmuje się importem oraz eksportem towarów. Gdy jest on prowadzony niedbale może generować spore koszty z racji na nieefektywne jego wykorzystanie, czy też straty czasowe powstałe w wyniku złego zaplanowania tranzytu. Problematyczne są też sprawy celne. Gdy prowadzenie tranzytu okazuje się zbyt czasochłonne można skorzystać z usług zewnętrznej firmy takiej jak Rusak. Oferuje ona pomoc w zakresie celnym i dba o odpowiednie przeprowadzenie procedur oraz formalności celnych. Przy pomocy agencji celnej można liczyć na ograniczenie kosztów oraz czasu generowanego przez procedury celne.