Agencja celna – jak działa i jak pomaga przedsiębiorstwom?

W odróżnieniu od Urzędu Celnego agencja celna jest podmiotem usługowym, to jest świadczącym obsługę na rzecz swoich klientów. Na wielu płaszczyznach współpracuje oczywiście z organami państwowymi, jednak w roli pośrednika między nimi, a przedsiębiorstwem. W jaki sposób działania agencji celnej mogą wspierać prowadzenie biznesu? Jak działa i co oferuje taka instytucja?

Jakie zadania realizuje agencja celna?

Agencja celna oferuje pomoc przedsiębiorstwom działającym w sektorze handlu zagranicznego, czyli importującym czy eksportującym towary poza granice kraju czy Unii Europejskiej. Jeśli uzyskała certyfikat AEO, wiele procedur może dokonywać w uproszczonej formie, co znacznie przyspiesza finalizację transakcji handlowej i tym samym poprawia wydajność obsługiwanego przedsiębiorstwa.

Obsługa celna(https://rusak.pl/obsluga-celna) ze strony agencji skupia się przede wszystkim na prawidłowym załatwieniu spraw formalnych i skompletowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odprawy celnej czy uiszczenia obowiązkowych opłat, na przykład cła czy podatku akcyzowego. Pracujący w agencji agenci celni to osoby służące niezbędnym doradztwem i wiedzą dotyczącą przepisów celno-skarbowych. Są w stanie oferować różne rozwiązania z zakresu transportu, logistyki czy spedycji, które usprawniają proces przemieszczania towarów pomiędzy państwami.

Agencja, a skład celny lub podatkowy

Niektóre agencje celne mogą, w ramach prowadzonej działalności, oferować klientom obsługę ze strony składu celnego lub podatkowego. Ten pierwszy to wydzielona przestrzeń magazynowa znajdująca się pod nadzorem państwowych organów celno-skarbowych. Są w nim przechowywane towary sprowadzone spoza Unii Europejskiej. Dzięki umieszczeniu w takim składzie określonych ładunków przedsiębiorca może odłożyć w czasie opłaty cła czy też podzielić płatność podatków zgodnie ze swoimi możliwościami finansowymi.

Skład podatkowy działa na podobnej zasadzie, jest jednak przeznaczony do przetwarzania czy magazynowania towarów akcyzowych, takich jak alkohol, oleje smarowe czy wyroby tytoniowe. Skład tego rodzaju jest strefą stosującą procedurę zawieszenia poboru akcyzy. Oznacza to, że do momentu wyprowadzenia towaru ze składu przedsiębiorca nie musi uiszczać opłat akcyzowych.

Zalety korzystania z usług agencji celnej

Korzystanie z usług agencji celnej przynosi przedsiębiorcy same zalety. Przede wszystkim zwalnia go z odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie dokumentacji, uzyskiwanie pozwoleń i dokonywanie zgłoszeń celnych. Wszystkie te obowiązki, z chwilą przekazania pełnomocnictwa, przejmuje właśnie agencja celna.

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości i także wtedy, gdy konieczne jest składanie wniosków, wyjaśnień i podobnych dokumentów, agencja celna również podejmuje działania w imieniu swojego mocodawcy. Jak zatem widać, współpraca z taką instytucją przynosi korzyści i pozwala przedsiębiorcy skupić się na realizowaniu kolejnych transakcji z pewnością, że kwestie celne i skarbowe zostaną poprowadzone zgodnie z przepisami!