badania kierowców Warszawa

Badania dla kierowców w Warszawie

Badania dla kierowców są obowiązkiem zarówno dla tych, którzy dopiero przystępują do egzaminu na prawo jazdy jak i dla zawodowych kierowców. Wykonywane są przez lekarza, który określa ich stan zdrowia. W zależności od przeznaczenia poszczególne badania różnią się od siebie, ale są to przede wszystkim konsultacje okulistyczne oraz ogólna ocena stanu zdrowia wykonywana przez lekarza specjalistę.

Aby wykonać takie badania w Warszawie, wystarczy zgłosić się do: https://prof-med.pl/oferta/badania-dla-kierowcow/.

Kiedy należy wykonać badania dla kierowców?

Prawo jazdy to dokument, który uprawnia do kierowania pojazdem. Aby kierowca, niezależnie od posiadanej kategorii, nie zagrażał innym uczestnikom ruchu drogowego, jego stan zdrowia i gotowość do bycia kierowcą musi zostać potwierdzone przez lekarza specjalistę. Dotyczy to zarówno nowych kandydatów na kierowców, jak i kierowców zawodowych.

Kandydaci na kierowców

Wykonanie badań lekarskich to obecnie pierwszy krok, który należy wykonać aby przystąpić do kursu na prawo jazdy. Badania lekarskie są jednym z wymaganych dokumentów do uzyskania numeru PKK (Profil kandydata na kierowcę). Na badanie należy zgłosić się do Lekarza Medycyny Pracy, który posiada specjalne uprawnienia lekarza orzecznika. Badanie należy wcześniej umówić telefonicznie, czas jego trwania to przeważnie około 20 minut. Podczas jego trwania lekarz przeprowadzi z nami wywiad dotyczący stanu zdrowia. Na jego podstawie oraz na podstawie badań wydaje orzeczenie. Podstawowe badanie jakie musi przejść kandydat na przyszłego kierowcę to badanie okulistyczne. Dobry wzrok jest niezbędny, aby w różnych, często niesprzyjających warunkach, bezpiecznie poruszać się po drodze. Otrzymane orzeczenie to dokument z którym należy zgłosić się do wydziału komunikacji, aby móc rozpocząć dalszą drogę przygotowań do bycia kierowcą.

Odnowienie prawa jazdy a badania dla kierowców

Według prawa, które zostało ustalone w styczniu 2013 roku nie są wydawane już prawa jazdy bezterminowe. Posiadacze takie dokumentu zobowiązani są do wymiany go do 2033 roku. Obecnie wydaje się dokumenty z terminem ważności, z czego maksymalny wynosi 15 lat. Jeżeli podczas wydawania pierwszego dokumentu nie zostały wydane żadne orzeczenia ograniczające jego terminowość wykonywanie badań nie jest konieczne do odnowienia prawa jazdy. Wykonuje się je tylko jeżeli posiadaliśmy wcześniej ograniczenia wynikające z jakiejś wady np. wada wzroku czy cukrzyca.

Kierowcy zawodowi – badania Warszawa

W przypadku kierowców zawodowych przeprowadzane są bardziej wnikliwe i rozbudowane badania. Wynika to z faktu, że kierowcy zawodowi często przewożą pasażerów lub ładunki, a dodatkowo spędzają więcej godzin za kierownicą. Są aktywnymi uczestnikami ruchu drogowego – nie mogą więc stwarzać zagrożenia. Badania, które muszą wykonać to:

  • badania okulistyczne – w przypadku kierowców kategorii C czy D wymagane są także badania zjawiska olśnienia i widzenia zmierzchowego oraz widzenie barwy czerwonej
  • badania laryngologiczne – wykonuje się także audiogram
  • pomiar stężenia glukozy we krwi
  • badania psychologiczne tzw. psychotesty dla kierowców

Badania te należy regularnie powtarzać. W przypadku kierowców przed 60 rokiem życia raz na pięć lat. Osoby starsze muszą wykonywać je raz na 30 miesięcy.

Badania kierowców Warszawa – Gdzie się zgłosić?

Badania dla kierowców wykonuje lekarz orzecznik, który ma specjalne uprawnienia lekarza Medycyny Pracy. Osoby zatrudnione lub planujące zatrudnienie jako kierowcy zawodowi często kierowani są na takie badania w miejsce wyznaczone przez pracodawcę. Jego ocena jest wiążąca i pozwala na uzyskanie lub odnowienie uprawnień do kierowania pojazdem. W przypadku negatywnego wyniku kierowca ma prawo się z nim nie zgodzić. W takim wypadku musi złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie badań do lekarza, który je wydał. Ma na to 14 dni.

Czy badania dla kierowców zawodowych są płatne?

Są to dodatkowe badania, które są płatne. W przypadku jeżeli udajemy się na nie aby uzyskać PKK koszt musimy pokryć z własnej kieszeni. W przypadku kierowców zawodowych, których kieruje pracodawca, to on powinien pokryć koszt wizyty.