lekarz rodzinny Chorzów

Lekarz rodzinny – czym się zajmuje i jakie choroby leczy?

Określenie lekarz rodzinny często bywa używane zamiennie z lekarzem pierwszego kontaktu, podstawowej opieki medycznej, albo internistą, jednak nie są to równoznacznie pojęcia. Przede wszystkim należy rozróżnić zajmowane stanowiska jak lekarz POZ od specjalizacji, jaką jest choćby medycyna ogólna. Czym zajmuje się lekarz rodzinny, z jakimi dolegliwościami należy się do niego zwrócić i jakie skierowania może on wystawić?

Lekarz rodzinny a internista, pediatra, czy lekarz POZ

Głównym zadaniem lekarza rodzinnego jest zapewnienie podstawowej opieki medycznej nie tylko dorosłym, ale także i dzieciom. Zwykle tacy lekarze obejmują prowadzenie całych rodzin z zamiarem długotrwałej opieki nad pacjentami i budowania wzajemnego zaufania. Medycyna rodzinna jest czteroletnią specjalizacją, która wymaga wszechstronnej wiedzy. Nie sposób wymienić całego jej zakresu, który obejmuje między innymi choroby wewnętrzne, pediatrię, dermatologię, laryngologię, okulistykę, neurologię, a nawet psychiatrię.

Lekarz rodzinny Chorzów tak jak w placówce spod adresu https://cmbeskidzka.pl/ może pracować na stanowisku lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To określenie odnosi się jednak do jego roli, nie zaś specjalizacji, jaką jest medycyna rodzinna. Stanowisko lekarza POZ może objąć także między innymi lekarz po specjalizacji medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych, a nawet pediatrii, pod warunkiem ukończenia odpowiednich kursów doszkalających.

Czym lekarz rodzinny różni się od internisty? Internista to lekarz, który ukończył specjalizację chorób wewnętrznych. Największą różnicą pomiędzy nim a lekarzem rodzinnym jest fakt, że internista zajmuje się leczeniem jedynie osób, które ukończyły 18 rok życia. Analogiczna różnica występuje pomiędzy lekarzem rodzinnym a pediatrą, który zajmuje się całokształtem zdrowia dzieci.

Z czym należy się udać do lekarza rodzinnego w Chorzowie?

Jakie choroby leczy lekarz rodzinny w Chorzowie? Trudno je wszystkie wymienić, ponieważ do tego specjalisty można zgłosić się po właściwie dowolną poradę lekarską, konsultację stanu zdrowia, skierowanie, badanie, a nawet zwolnienie niezbędne na czas choroby w miejscu pracy. Lekarz rodzinny może zajmować się diagnostyką i leczeniem między innymi chorób oddechowych, moczowych, nerwowych, odpornościowych, pokarmowych, krążenia, skóry, uszu, gardła, jamy ustnej, czy nawet wzroku. Można zwrócić się do niego także z objawami chorób wieku dziecięcego oraz wieku starczego, a nawet podejrzeniem nowotworu, choroby zakaźnej, dolegliwości ostrych i przewlekłych.

Lekarz rodzinny poza samodzielnym badaniem i diagnozowaniem pacjenta często kieruje go na dalszą diagnostykę, rehabilitację lub terapię do lekarzy specjalistów. Może on także wystawić skierowanie na badania w celu ustalenia przyczyn występowania problemów zdrowotnych. Dotyczy to nie tylko podstawowych badań laboratoryjnych krwi, moczu i kału, ale także między innymi badania EKG, USG, endoskopowego, mikrobiologicznego, czy nawet zdjęć radiologicznych.

Gdzie znaleźć i jak wybrać lekarza rodzinnego w Chorzowie?

Lekarze rodzinni w Chorzowie przyjmują w placówkach medycznych posiadających kontrakt z NFZ oraz komercyjnych. Przy wyborze placówki, w której zamierza się złożyć deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, warto wziąć pod uwagę różne kwestie.

  • Odległość przychodni medycznej od miejsca zamieszkania przekłada się bezpośrednio na czas, który zajmuje dotarcie do placówki. Przy złym samopoczuciu i podczas choroby nie warto podróżować, dlatego dojazd do placówki powinien być możliwie prosty.
  • Jakość świadczeń i oferta usług medycznych to kolejna ważna kwestia przy wyborze. Warto zwrócić uwagę na wiedzę i uprzejmość personelu, punktualność lekarzy i ich podejście do zgłaszanych im problemów.
  • Dostępni specjaliści to ważna zaleta przychodni medycznej. Kiedy lekarz rodzinny skieruje pacjenta na konsultację specjalistyczną, nie musi on jechać do innej placówki, jeśli odpowiedni specjalisty przyjmuje na miejscu. Ważny jest także sprzęt, jakim dysponują poszczególni lekarze.

Decyzję co do wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia NFZ można bezpłatnie zmienić 2 razy w roku kalendarzowym. Wyjątkiem są sytuacje, w których zmiana nie wynika z woli pacjenta, jak na przykład wtedy, gdy jego lekarz prowadzący przechodzi na emeryturę. Deklarację można złożyć w wersji papierowej w placówce medycznej lub przez internet w Internetowym Koncie Pacjenta. Za trzecią i każdą kolejną zmianę wyboru lekarza POZ w jednym roku pacjent zapłaci 80 zł.