badania kierowców Warszawa

Badania dla kandydatów na prawo jazdy – badania kierowców Warszawa

Badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza orzecznika to pierwszy krok aby stać się przyszłym kierowcą. To także obowiązek, który trzeba regularnie powtarzać jeżeli otrzymamy terminowe prawo jazdy z orzeczeniem. Na takie badania należy zgłosić się jeszcze przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy. Orzeczenie lekarskie to niezbędny dokument aby uzyskać w urzędzie numer PKK.

Przygotowanie do badania kierowców Warszawa

Na badanie należy wcześniej umówić się telefonicznie. Ważne aby znaleźć placówkę, w której przyjmuje lekarz orzecznik. Tylko on posiada stosowne uprawnienia do wypisania orzeczenia lekarskiego. Co należy zabrać ze sobą na badanie:

  • dokument tożsamości
  • jeżeli odnawiasz prawo jazdy – poprzedni dokument
  • jeżeli posiadasz wadę wzroku – soczewki lub okulary, których używasz
  • jeżeli posiadasz wadę słuchu – aparat słuchowy
  • pozostałą ważną dokumentację medyczną

Jaką dokumentację medyczną warto ze sobą zabrać? Dotyczy to szczególnie osób, które posiadają przewlekłe choroby lub orzeczenie o stopni niepełnosprawności. Jeżeli leczysz się na cukrzycę lub padaczkę koniecznie zabierz ze sobą karty konsultacji wypisane przez lekarza specjalistę prowadzącego.

Przebieg badania dla kierowców Warszawa

Badania kierowców Warszawa przebiegają w określonej kolejności. Pierwszym krokiem jest wywiad lekarski, podczas którego lekarz wypełnia dokumentację medyczną dotyczącą stanu naszego zdrowia. Niezbędne jest także wypełnienie oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia, w którym musimy poinformować między innymi o przebytych hospitalizacja, przewlekłych chorobach i przyjmowanych lekach. Do badań nie trzeba specjalnie się przygotowywać. Podczas ich trwania nie są przeprowadzane żadne próby wysiłkowe.

Wydanie orzeczenia

Badanie kończy się najczęściej wydaniem orzeczenia z ewentualnym podaniem kodów ograniczeń, które dotyczą posiadanych wad takich jak np. wada wzroku. Jeżeli lekarz orzecznik stwierdzi poważną wadę wzroku lub inną chorobę o potencjalnym ciężkim przebiegu, która może być podstawą do zakazu prowadzenia pojazdów może skierować na dodatkowe badania specjalistyczne.

Co dalej?

Kolejnym krokiem aby stać się kierowcą jest uzyskanie numeru PKK. Numer PKK (czyli numer Przyszłego Kandydata na Kierowcę) wyrabia się w Wydziale Komunikacji przed przystąpieniem do kursu prawa jazdy, niezależnie od wybranej kategorii. Numer PKK wydawany jest bezpłatnie. Kolejnym krokiem jest przekazanie numeru do wybranej szkoły jazdy, w której będziesz przygotowywać się do egzaminu na prawo jazdy.

Koszt badania dla przyszłych kierowców w Warszawie

Niezależnie od lokalizacji, opłata jest stała i wynosi 200 złotych.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Obecnie prawo jazdy wydawane jest terminowo z maksymalnym terminem 15 lat. Jeżeli jednak podczas pierwszego badania lekarskiego nie zostało wydane orzeczenie z ograniczeniami, przy odnawianiu prawa jazdy nie ma konieczności ponownego wykonywania badań lekarskich. Wystarczy przedłużyć termin ważności w stosownym urzędzie.