szkoła jazdy Bródno

W jaki sposób mogę zostać kierowcą? Szkoła jazdy podpowiada

Jeśli jesteś przyszłym kandydatem na kierowcę i chcesz uzyskać prawo jazdy kategorii B – które uprawnia przede wszystkim do kierowania samochodem osobowym, dostawczym oraz lekką ciężarówką – Twoim głównym celem jest ukończenie kursu, a następnie zdanie egzaminu państwowego, składającego się z części teoretycznej i praktycznej. Szkoła jazdy (Bródno) opisuje na swojej stronie także kurs doszkalający.

Jak wyglądają obie części kursu na prawo jazdy?

Na ukończenie kursu należy przeznaczyć najmniej 60 godzin, ponieważ każda z części (teoretyczna i praktyczna) trwa po 30 godzin.

Podczas wykładów, czyli części teoretycznej, kursanci zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą ruchu drogowego oraz prowadzenia pojazdu. Takie spotkania składają się także z prostych ćwiczeń i nauki pierwszej pomocy, ponieważ każdy kierowca musi posiadać tę wiedzę, przynajmniej na poziomie podstawowym. Nauka udzielania pierwszej pomocy ma wymiar teoretyczno-praktyczny, każdy z kursantów uczy się przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie.

Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej.

Część praktyczna pozwala kursantom oswoić się z pojazdem oraz przełożyć naukę zdobytą podczas wykładów na praktykę. Powinna ona obejmujmować zajęcia na placu manewrowym, w ruchu miejskim, a także poza obszarem zabudowanym. Kursanci przed włączeniem się do ruchu drogowego uczą się wykonywania manewrów na przeznaczonych do tego placach. Wykonuje się parkowanie oraz ruszanie na wzniesieniu.

Egzamin praktyczny trwa około 40 minut.

Czy każdy może zostać kierowcą?

Prawo jazdy może uzyskać każdy, kto mieszka w Polsce przynajmniej od 185 dni i ukończył 18 rok życia. Szkolenie można jednak rozpocząć nie będąc pełnoletnim, ale nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiemnastymi urodzinami. W takim przypadku niezbędna jest pisemna zgoda rodziców.

Kursanci muszą także przeprowadzić badania lekarskie, które pomogą określić stan zdrowia, a także pozwolą na uzyskanie informacji o chorobach przyszłego kierowcy, takich jak: padaczka, cukrzyca i wszelkie uzależnienia.

Bada się także wzrok, słuch i ogólny stan psychiczny. Specjalista zbada również układ oddechowy, pracę serca i ciśnienie. Jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, kandydat otrzyma orzeczenie lekarskie.

Pamiętaj o ostrożności! Po odebraniu prawa jazdy nie zapominaj, że spoczywa na Tobie ogromna odpowiedzialność.