prawo jazdy kat b Poznań

Chcesz zdać egzamin na prawo jazdy kategorii B – od czego zacząć?

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie w świecie bez posiadania prawa jazdy. Łatwy dostęp do samochodów oraz relatywnie niewysokie koszty nabycia odpowiednich uprawnień, zachęcają ludzi do przystąpienia do egzaminu. Jeżeli interesuje Cię prawo jazdy kategorii B, zapraszamy do artykułu.

Prawo jazdy kategorii B – Poznań – od czego zacząć?

Najważniejszym kryterium, bez którego nie można przystąpić do egzaminów na prawo jazdy kategorii B, jest wymagany wiek. Przepisy mówią, że uprawnienia w tym zakresie możemy nabyć, mając skończone 18 lat. Co ważne, sam kurs przygotowujący do egzaminów, możemy rozpocząć na 3 miesiące przed 18 urodzinami. Warunkiem jest pisemna zgoda prawnych opiekunów. W momencie, gdy nic nie stoi na przeszkodzie, należy zrobić odpowiednie badania lekarskie oraz wybrać szkołę jazdy. Przykład takiej szkoły w Poznaniu znajdziesz tutaj: http://www.osk-bajka.pl/osk-bajka/prawo-jazdy-kat-b

Badania lekarskie

Co prawda badanie konieczne do przystąpienia do prawa jazdy, może przeprowadzić każdy lekarz orzecznik, jednak często jest tak, że szkoła jazdy, na której usługi się zdecydowaliśmy, posiada własnego lekarza, z którym współpracuje. Koszt badania jest jednakowy w całej Polsce i na dzień dzisiejszy wynosi on 200 zł. Samo badanie składa się z wywiadu oraz sprawdzenia stanu wzroku, słuchu, a także ogólnej sprawności fizycznej. Bardzo ważnym jest, w przypadku gdy nosimy okulary, soczewki bądź aparat słuchowy, by zabrać je ze sobą na badanie oraz poinformować o tym lekarza. Jeśli orzecznik nie dopatrzy się żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, wystawi odpowiednie zaświadczenie, którego termin ważności w chwili obecnej wynosi 15 lat. Po tym czasie należy przeprowadzić tak zwane badanie kontrolne.

Profil kandydata na kierowcę – PKK

Kolejnym zadaniem, jakie nas czeka, jest złożenie wniosku o nadanie numeru PKK w lokalnym starostwie powiatowym. PKK, czyli profil kandydata na kierowcę, jest konieczny do przystąpienia do kursu i późniejszych egzaminów. By starostwo nadało nam numer PKK, musimy zabrać ze sobą orzeczenie lekarskie wraz z fotografią o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm. Dopiero po spełnieniu powyższych kryteriów możemy przystąpić do szkolenia na prawo jazdy kategorii B.

Kurs prawa jazdy kategorii B w Poznaniu

Każda szkoła oferująca szkolenia, zobligowana jest do przeprowadzenia co najmniej 30 godzin  tak zwanej praktyki. Obejmuje ona jazdę na placu manewrowym oraz w ruchu ulicznym. Prócz praktyki ważna jest również teoria, której minimalny czas nauki wynosi kolejne 30 godzin. Mimo że minimalny czas trwania szkolenia jest odgórnie narzucony, to o jego faktycznym czasie trwania (powyżej 60h) decyduje nauczyciel. Dzieje się tak w przypadku, kiedy uzna, że kandydat nie jest odpowiednio przygotowany i konieczne są dodatkowe lekcje. Kurs w ośrodku szkoleniowym wieńczy tak zwany egzamin wewnętrzny.

Egzaminy na prawo jazdy kategorii B

Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego w szkole jazdy, w której pobierałeś nauki, możesz przystąpić do egzaminów właściwych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Egzamin na prawo jazdy kategorii B składa się z dwóch części. Część pierwsza, to egzamin teoretyczny, na który masz 25 minut, a składają się na niego pytania z wiedzy podstawowej oraz specjalistycznej. Po zaliczeniu tego egzaminu przychodzi pora na egzamin praktyczny. Najpierw egzaminator poprosi Cię sprawdzenie stanu technicznego pojazd oraz przygotowanie samochodu do jazdy. Po tej części następuje jazda po placu manewrowym. Jeżeli i tutaj wszystko przebiegło pomyślnie, to ostatnim etapem jest wyruszenie na miasto. Zaliczenie tego etapu oznacza ukończenie egzaminów z wynikiem pozytywnym.

Poruszanie się w ruchu drogowym

Kierowca, chcąc prowadzić samochód zaliczany do kategorii B, zobligowany jest do posiadania prawa jazdy tejże kategorii, a także mieć ważne ubezpieczenie OC. Pamiętaj, że odebranie dokumentu dopuszczającego Cię do uczestnictwa w ruchu drogowych nie zwalnia Cię z obowiązku przestrzegania zasad, jakie panują na drodze. Pamiętaj też, że od teraz to Ty jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo siebie oraz innych.