komornik Warszawa Mokotów

Komornik sądowy i windykator – czym się różnią?

Windykator to osoba, która stara się wyegzekwować zobowiązania od dłużnika. Może prowadzić własną firmę lub być zatrudniona na umowę o pracę czy też zlecenie. Co ważne, windykator nie ma uprawnień, które przysługują komornikowi z mocy prawa. To komornik ma szersze kompetencje.

Każdy wierzyciel może próbować odzyskać swój dług w ramach wyznaczonych przez prawo. Jeżeli rozmowy z dłużnikiem nie przynoszą efektu, pozostaje zwrócenie się o interwencję kancelarii komorniczej przy sądzie rejonowym lub postępowanie pozasądowe (windykacja).

Wybór drogi wiąże się z poważnymi konsekwencjami, dlatego przed decyzją warto sprawdzić czym różni się postępowanie komornika od działań windykatora.

Komornik i windykator: kogo wybrać

Windykator to osoba, która stara się wyegzekwować zobowiązania od dłużnika. Może prowadzić własną firmę lub być zatrudniona na umowę o pracę czy też umowę cywilnoprawną. Co ważne, windykator nie ma uprawnień, które przysługują komornikowi z mocy prawa.

Firma windykacyjna – sposób działania

Windykator może “wejść do gry” wcześniej niż komornik. Na zlecenie wierzyciela podejmuje działania, które mają zachęcić dłużnika np. do zapłaty opóźnionej raty lub możliwie szybkiego zwrotu zobowiązania.

Windykator może stosować różnego rodzaju zachęty do spłaty: wysyłać listy, telefonować, a nawet osobiście odwiedzić dłużnika. W repertuarze firmy windykacyjnej są wszystkie narzędzia, których użycie nie narusza przepisów prawa.

Działalność windykatora – choć dla wielu wierzycieli może wydawać się atrakcyjna – ma swoje ograniczenia. Firma windykacyjna nie może m.in. zająć majątku dłużnika, informować publicznie o zadłużeniu (np. w miejscu pracy dłużnika) oraz zastraszać lub nękać. Zabronione jest również wprowadzanie w błąd dłużnika np. domaganie się spłaty przeterminowanego długu.

Firma windykacyjna może uzyskać w sądzie tytuł wykonawczy i złożyć wniosek egzekucyjny do komornika.

Komornik przy sądzie rejonowym – czym różni się od windykatora

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym. To podstawowa cecha, która odróżnia go od windykatora. Wiążą się z nią poważne konsekwencje, np. komornik ma prawo przymusowo wejść do mieszkania lub siedziby firmy dłużnika, może też uzyskać niezbędne informacje w różnego rodzaju urzędach (w tym w organach podatkowych).

Komornik wszczyna egzekucję po tym, jak wierzyciel zdobędzie tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności np. orzeczenie sądowe. Nie podejmuje zatem działań typowych dla windykatora czyli np. telefoniczne lub osobiste nakłanianie dłużnika do zwrotu pieniędzy.

Co więcej, komornik ma prawo prowadzić egzekucję m.in. z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, rzeczy ruchomych oraz nieruchomości dłużnika. Windykator nie ma takich możliwości.

Warto pamiętać, że na czynności komornika można złożyć oficjalną skargę do sądu rejonowego lub Rady Izby Komorniczej.