badania kierowców Warszawa

Badania kierowców w Warszawie – badania dla kierowców zawodowych

Badania dla kierowców zawodowych są niezbędne do wykonywania zawodu. Wynika to nie tylko z przepisów prawa, które je określa, ale także z faktu, że kierowcy zawodowi często przewożą osoby lub ładunki i nie mogą stwarzać zagrożenia jako uczestnicy ruchu drogowego. 

Badania dla kierowców zawodowych – podstawa prawna

Określone są one rozporządzeniem Ministra Zdrowia, które weszło w życia 1 września 2019 roku. W dokumencie tym szczegółowo określony został wzór karty badania lekarskiego oraz orzeczenia lekarskiego. Sprecyzowane są także regulacje dotyczące sposobu badania wzroku, słuchu i równowagi, a także cukrzycy i padaczki. Rozporządzenie to określa także stałą kwotę za badanie, która wynosi 200zł. Wykonanie testów psychologicznych to koszt 150 zł.

Badania kierowców Warszawa obejmują kilka etapów:

Badania psychologiczne

Popularnie nazywane są psychotestami dla kierowców. To dodatkowe obowiązkowe badania, które muszą wykonać kierowcy zawodowi. Poza rozmową z psychologiem, który określa zdolność kierowcy do prowadzenia pojazdów zawierają one także część praktyczną. Co prawda z psychologów został już zdjęty obowiązek wykonywania badań specjalistycznych okulistycznych jak badania na olśnienie, ale często wszystkie badania można wykonać w jednym miejscu. Dlatego też, często u psychologa poza wykonaniem testów sprawdzających sprawność intelektualną wykonamy także badania sprawdzające czas reakcji i koordynację wzrokowo-ruchową. 

Badania okulistyczne

To pierwsze i podstawowe badanie, które musi przejść pozytywnie kierowca. W przypadku kierowców kategorii C oraz D przeprowadzane są także dodatkowe badania, które badają widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie. Jego celem jest zbadanie możliwości adaptacji oka i widzenia w niesprzyjających warunkach. Badanie wrażliwości na olśnienie polega na oślepieniu badanego przez silne źródło światła. Po jego zgaśnięciu musi on prawidłowo rozpoznać wyświetlaną figurę geometryczną. W tym badaniu liczy się czas i szybkość rozpoznania figury.

Badania ogólne

W przypadku jeżeli posiadamy choroby przewlekłe lub inne wady niezbędne jest dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia od lekarza prowadzącego. Lekarz Medycyny Pracy przeprowadza natomiast z nami wywiad i ocenia ogólny stan zdrowia.

Kiedy należy wykonać badania dla kierowców?

Badania wydawane są terminowo i każdy kierowca, który nie ukończył 60 roku życia musi je powtarzać co 5 lat, a starsi muszą je wykonywać raz na 30 miesięcy. Jeżeli zmieniamy miejsce pracy nowy pracodawca także wyśle nas na badania, ale wtedy ważne jest tylko powtórzenie badań ogólnych u lekarza Medycyny Pracy. Pozostałe zachowują swoją ważność.