instalacje elektryczne Warszawa

Serwis instalacji elektrycznej – to warto wiedzieć

Jeśli jesteś właścicielem zakładu produkcyjnego lub zarządcą nieruchomości, to nie powinieneś czekać do awarii z wezwaniem elektryka. Tańszym, bezpiecznym oraz wymaganym przez prawo rozwiązaniem jest systematyczna kontrola i konserwacja instalacji elektrycznej.

Konserwacja instalacji elektrycznej jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa osób mieszkających lub pracujących w budynku. To również sposób na uniknięcie awarii, które mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzeń używanych w zakładzie.

Instalacje elektryczne i ich serwis

Oględziny instalacji oraz regularne próby i pomiary elektryczne to podstawa. Równie ważna jest konserwacja urządzeń i aparatów – dzięki niej właściciel lub zarządca budynku uniknie niespodziewanych i niebezpiecznych sytuacji wywołanych przez niesprawną instalację.

Doświadczony elektryk, który dysponuje wiedzą, sprzętem i umiejętnością wychwytywania usterek, szybko zauważy podzespoły instalacji elektrycznej, które trzeba wymienić. Fachowiec służy również radą i podpowie jak najlepiej – z troską o bezpieczeństwo użytkowników i portfel zleceniodawcy – zmodernizować instalację.

Prawo budowlane i przeglądy instalacji

Prawo budowlane nie pozostawia wątpliwości. Zgodnie z przepisami stan instalacji elektrycznej należy sprawdzać przynajmniej raz na 5 lat (art. 62). Okresowa kontrola powinna objąć sprawność połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Trzeba też pamiętać, że kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać tylko osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

Konserwacja instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczna Warszawa i w innych miastach wymagają podobnej troski. Elektryk serwisujący instalację elektryczną m.in.:

  • zabezpieczy przewody,
  • wymieni lub uzupełni izolację oraz inne zużyte elementy – o ile to konieczne,
  • wyczyści elementy instalacji,
  • sprawdzi funkcjonowanie włączników, gniazdek, rozdzielni elektrycznych i innych elementów zewnętrznych instalacji,
  • oceni czy instalacja spełnia wymogi przepisów przeciwpożarowych,
  • oceni wydajność sieci.

Naturalnie lista możliwych prac jest o wiele dłuższa. Wszystko zależy od tego, co elektryk znajdzie diagnozując stan techniczny sieci oraz podłączonych do niej urządzeń i maszyn.

Na koniec warto przypomnieć, że w niektórych przypadkach, konserwacja mija się z celem lub nie można jej wykonać. Tak może być w starych budynkach z wyjątkowo zużytą lub przestarzałą instalacją elektryczną. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest wymiana podzespołów na nowoczesne.