Badania CATI – skuteczne i tanie

Badania są bardzo ważną częścią zrozumienia działań rynku i oczekiwań klientów. Wielu przedsiębiorców boi się jednak, że będą zbyt kosztowne oraz czasochłonne. W takiej sytuacji świetnie sprawdzą się badania CATI, które pozwalają na zbadanie bardzo dużej grupy ankietowanych, w krótkim czasie.

Znajomość opinii klientów na temat wizerunku firmy, oczekiwań wobec kolejnych działań, a także tego, co sądzą na temat na przykład najnowszego produktu jest bardzo ważna w prowadzeniu działającej z sukcesami firmy. W takiej sytuacji najbardziej efektywne czasowo i finansowo są badania CATI, czyli computer-assisted telephone interviewing, co można przetłumaczyć jako wspomagany wywiad telefoniczny.

Podstawą działania CATI jest rozmowa telefoniczna z respondentem podczas, której zadaje się kolejno pytania z ankiety. Dzięki zastosowaniu technologii można tworzyć ciągi pytań, których pojawienie się będzie zależało od odpowiedzi w poprzednim, a wszystkie dane błyskawicznie pojawią się w systemie. Wyniki można sprawdzać na bieżąco, gdyż są aktualizowane przez cały czas prowadzenia badania. Nie potrzebne są żadne papierowe ankiety, a respondenci są bardziej chętni do dzielenia się odpowiedzi z racji na anonimowość, którą dodaje rozmowa telefoniczna.

CATI, czyli szybkie badania na dużej grupie respondentów

Całość jest realizowana przez dedykowany zespół, który przeprowadza ankietę, bądź voiceboty, dzięki czemu cały proces jest zautomatyzowany i przebiega niezwykle sprawnie. Całość badania wraz z ankietą i doborem grupy docelowej może zostać przygotowana od samego początku przez nas. Jedną z największych zalet jest czas trwania badania, gdyż dzięki pracy grup ankieterów, którzy mogą znajdować się w jednym pomieszczeniu, wszyscy respondenci mogą zostać przebadani w ciągu kilku dni, a to wszystko z racji na nieskomplikowanie procesu nie kosztuje zbyt wiele.

Badania rynku są niezwykle ważne i pozwalają firmie na lepsze i bardziej efektywne działanie, co naturalnie w prosty sposób przełoży się na większe zyski. CATI dzięki prostej formie, kontakcie telefonicznym, a nie osobistym może być idealnym sposobem na zbadanie tego, czy klienci znają twoją markę i są zadowoleni z jej działania oraz oferowanych produktów.

Na koniec należy naturalnie pamiętać, że w CATI nie ma miejsca na bardziej pogłębione pytania, czy też materiały multimedialne, gdyż wydłużyłoby to czas badania i mogłoby być problematyczne przy telefonicznym sposobie realizacji. Mimo to można być pewnym, że całość przyniesie zamierzone efekty i pozwoli na lepsze poznanie klientów.