Gdzie leczyć uzależnienie od narkotyków?

Choć narkotyki są nielegalnymi substancjami, dostęp do nich jest w naszym kraju przerażająco prosty. Nie pomaga także to, że proces uzależniania trwa stosunkowo krótko. Błogostan, dobre samopoczucie i uspokojenie to tylko na pozór pozytywne reakcje organizmu, pod którymi kryją się poważne problemy zarówno natury psychicznej, jak i fizycznej. Uzależnienie od narkotyków prowadzi nie tylko do problemów społecznych, ale w dużej mierze do śmierci. Dlatego tak ważne jest podjęcie odpowiednich kroków, gdy w końcu zauważymy swój problem lub dostrzeżemy, że osoba z naszego otoczenia boryka się z nim.

Leczenie uzależnienia od narkotyków – czy jest obowiązkowe?

Osoba, dla której problemem jest uzależnienie od narkotyków leczenie może podjąć wyłącznie dobrowolnie. Wyjątkiem są sytuacje, w których osoba została skierowana na leczenie w drodze postępowania sądowego lub jest ubezwłasnowolniona.

Uzależnienie od narkotyków – czy leczenie kosztuje?

Zakłady opieki zdrowotnej realizują bezpłatne świadczenia. Leczenie narkomanii w tym przypadku jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Od czego zacząć leczenie uzależnienia od narkotyków?

Pierwszym krokiem w leczeniu każdego z uzależnień jest uświadomienie sobie skali problemu. Warto zaznaczyć, że narkotyki uzależniają nie tylko na poziomie fizycznym, ale także psychicznym. Jeśli problem jest bagatelizowany przez osobę uzależnioną, a nadmierne spożywanie substancji odurzających nie jawi się jako uzależnienie, podjęcie jakichkolwiek działań zwykle nie przynosi rezultatów.

Detoksykacja kolejnym krokiem w leczeniu

Gdy osoba uzależniona dostrzega własny problem, robi niezwykle ważny krok w kierunku powrotu do prawidłowego, zdrowego funkcjonowania. Na tym etapie niezbędne jest skierowanie się do Ośrodka Psychoterapia i Terapii Uzależnień, w którym pacjent zostanie poddany detoksykacja. Dzięki niej osoba uzależniona odzyskuje pełną świadomość, która jest niezbędna do podjęcia terapii.

Psychoterapia – czyli jak znaleźć źródło uzależnienia?

Uzależnienie od narkotyków często ma swoje źródło w trudnych sytuacjach życiowych czy traumach. Osoba uzależniona może zdać sobie sprawę dopiero po wielu latach, że substancje odurzające nie były źródłem problemu, a nieudolnym sposobem na uporanie się z trudnościami. Rolą terapeuty na tym etapie jest podjęcie wspólnej pracy, by odnaleźć źródło uzależnienia i przepracować traumatyczne sytuacje z przeszłości. Droga ku całkowitej wolności od uzależnień nie należy do najprostszych. Jest ona niemal nie do przebycia bez pomocy specjalistów, warto więc dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy w uzależnieniu.