ośrodek uzależnień

Rodzaje uzależnień. Kiedy jest pora na ośrodek uzależnień

Picie alkoholu, przyjmowanie narkotyków, uprawianie hazardu lub inne specyficzne zachowania dominują nad ważnymi wcześniej elementami życia? To dzwonek alarmowy wskazujących na możliwość uzależnienia.

Zacznijmy od początku: czym jest uzależnienie? Zgodnie z definicją WHO zawartą w klasyfikacji ICD 10 uzależnieniem “nazywamy kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których przyjmowanie substancji lub grupy substancji dominuje nad innymi zachowaniami, które miały poprzednio dla pacjenta większą wartość.”

Nałóg i uzależnienia – czyli co?

Uzależnienia można podzielić na grupy, jedna z klasyfikacji wyróżnia uzależnienia:

  • fizjologiczne – m.in. alkoholizm, nikotynizm, lekomanię, heroinizm,
  • psychiczne – objawiające się wewnętrznym przymusem wykonywania pewnych czynności, bez fizycznych objawów zespołu odstawienia; do tej grupy można zaliczyć m.in. nałogowy hazard i seksoholizm,
  • behawioralne – kompulsywne zakupy, uzależnienie od internetu, masturbacja, uzależnienie od pornografii, kompulsywne korzystanie ze smartfonu.

Warunkiem powrotu do zdrowia jest zauważanie swojego problemu, przyznanie się do uzależnienia (“jestem chory”) oraz rozpoczęcie terapii. Jakie sygnały wskazują, że możemy być uzależnieni?

Uzależnienie – jak je rozpoznać

Jeżeli w ostatnich miesiącach zauważyliśmy przynajmniej trzy niepokojące objawy z poniższej listy, to warto rozważyć rozmowę z ekspertem leczenia uzależnień:

  • silne pragnienie/poczucie przymusu picia alkoholu, brania narkotyków,
  • problem z kontrolowaniem picia lub innymi zachowaniami, np. niemożność jego zakończenie zgodnie ze wcześniejszym planem,
  • zespół odstawienia (objawy fizjologiczne),
  • zwiększona tolerancja na alkohol lub narkotyki,
  • koncentracja życia wokół określonego zachowania lub przyjmowanej substancji – zaniedbania obszarów życia, które nie są związane z alkoholem, narkotykami, hazardem, seksem,
  • uporczywe trwanie w zachowaniu/przyjmowaniu substancji psychoaktywnych choć przynosi to szkodliwe następstwa.

Picie alkoholu, przyjmowanie narkotyków, uprawianie hazardu lub inne specyficzne zachowania dominują nad innymi ważnymi wcześniej elementami w Twoim życia? To dzwonek alarmowy wskazujących na możliwość uzależnienia.

Dla wielu osób kluczowe jest zrozumienie, że obraz alkoholika jako człowieka z marginesu społecznego nie jest prawdziwy. To stereotyp, który skutecznie odwodzi wiele osób od przyznania się do choroby i rozpoczęcia terapii w ośrodku leczenia uzależnień.