przedszkole terapeutyczne Warszawa

Jakie terapie realizuje przedszkole terapeutyczne w Warszawie?

Dzieci cierpiące na zaburzenia ze spektrum autyzmu rzadko uczęszczają do samorządowych przedszkoli. Placówki tego typu są słabo przystosowane do pracy z dziećmi, które wymagają większego zaangażowania i dodatkowego wspierania rozwoju na co dzień. Przedszkole terapeutyczne ma zupełnie inną ofertę, dlatego dzieci ze stwierdzonym autyzmem lub zespołem Aspergera w placówce tego typu funkcjonują lepiej niż w masowym przedszkolu.

Przedszkole terapeutyczne w Warszawie: Małe grupy i wykwalifikowana kadra

Dla kilkuletnich dzieci z autyzmem nie ma lepszego miejsca niż przedszkole terapeutyczne. Warszawa prowadzi liczne przedszkola samorządowe, jednak placówka przystosowana do potrzeb dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyróżnia się na ich tle. Dzięki jej ofercie przedszkolaki przygotowują się do samodzielnego życia i zwiększają swoje szanse na zdobywanie kolejnych, ważnych umiejętności.

Grupy w przedszkolu terapeutycznym liczą jedynie 4 dzieci, na które przypada terapeuta, dwoje nauczycieli oraz asystent nauczyciela. Kadra jest przygotowana do pracy indywidualnej z każdym z dzieci i rozwijaniem u niego mowy, motoryki małej i dużej oraz umiejętności poznawczych. Zajęcia odbywają się w formie zabawy dostosowanej do deficytów, z jakimi zmaga się dana grupa. W salach nie ma żadnych zabawek, przedmiotów bądź kolorów, które wywołują niepokój lub agresję u maluchów z autyzmem. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne są dzięki temu prowadzone w miejscu, które jest przyjazne i bezpieczne dla dzieci, które z powodu swojego zaburzenia potrzebują więcej uwagi i zaangażowania ze strony kadry przedszkola.

Terapie, które wspomagają rozwój dzieci z autyzmem

Autyzm nie wyklucza dzieci z funkcjonowania w społeczeństwie w przyszłości, jednak przedszkolaki z zaburzeniami rozwojowymi tego typu wymagają różnych terapii, by żyć samodzielnie. Terapia behawioralna przygotowuje kilkulatki do nauki w szkole, a także do wykonywania wielu codziennych czynności. Dzięki odpowiednio dobranym zajęciom, maluchy stopniowo przyzwyczajają się do pewnych bodźców, uczą się komunikować z innymi i wykonywać podstawowe umiejętności.

W przedszkolu realizowana jest między innymi dogoterapia, które pomaga dzieciom z niepełnosprawnościami i zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyciszyć się i nawiązać więź z pupilem. Terapia ręki przygotowuje natomiast do sprawnego wykonywania prac manualnych i prostych czynności w domu, a spotkania z logopedą uczą przedszkolaki mówić i skutecznie komunikować się z innymi osobami. Zajęcia z integracji sensorycznej pomagają za to zmniejszać nadwrażliwość na bodźce zmysłowe, by ułatwić dzieciom z autyzmem przebywanie w miejscach publicznych, korzystanie z transportu zbiorowego i uczestniczenie w lekcjach w szkole.