przedszkole terapeutyczne Warszawa

Jak działa przedszkole terapeutyczne w Warszawie?

Dzieci, które cierpią na autyzm lub podobne zaburzenia rozwojowe, funkcjonują inaczej niż ich rówieśnicy. Ze względu na trudności adaptacyjne i związane z nietolerancją głośnych dźwięków, silnego światła i niektórych kolorów, w zwykłym przedszkolu czują się źle. Przedszkole terapeutyczne w Warszawie jest natomiast przystosowane do szczególnych potrzeb małych dzieci ze spektrum autyzmu. Jakie zajęcia są w nim organizowane?

Autyzm u przedszkolaka – co zrobić?

Diagnoza autyzmu u małego dziecka jest zwykle szokiem dla rodziców. Wielu z nich styka się z nim po raz pierwszy i nie wie, jak funkcjonują osoby z takim zaburzeniem. Dzieci autystyczne borykają się z trudnościami rozwojowymi o różnym stopniu nasilenia, dlatego wymagają specjalnego podejścia ze strony przedszkola. Wychowawcy powinni być przygotowani do pracy z dzieckiem, które wykazuje trudności w różnych sferach życia.

Autyzm u przedszkolaka nie stanowi przeszkody w uczęszczaniu na zajęcia do przedszkola i pracy w grupie. Przedszkole terapeutyczne https://www.przedszkolny-dobrystart.com.pl/ potrafi pracować z dziećmi, które nie mówią, reagują agresją na głośne dźwięki lub nie tolerują innych bodźców. Dzieci ze spektrum autyzmu uczestniczą w zajęciach dostosowanych do ich potrzeb i umiejętności. Dodatkowo w przedszkolu realizowane są różne terapie, które wspomagają rozwój od najmłodszych lat.

Jak wyglądają terapie w przedszkolu terapeutycznym w Warszawie?

W przedszkolu terapeutycznym dzieci mogą uczestniczyć w terapiach, które mają na celu wspieranie rozwoju mowy, motoryki i nie tylko. Zajęcia z logopedą uczą dzieci z autyzmem mówienia i komunikowania się w sposób zrozumiały dla otoczenia. Przedszkolaki z zaburzeniami mowy mają dzięki temu szansę na samodzielne porozumiewanie się z osobami, które nie należą do najbliższej rodziny. Terapia logopedyczna jest przystosowana zarówno do potrzeb przedszkolaków, którzy w ogóle nie mówią, jak i maluchów, które mają nieprawidłową wymowę i wymagają dodatkowego wsparcia w jej ćwiczeniu.

Terapia SI jest natomiast kierowana do dzieci, które cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej. W przypadku przedszkolaków z autyzmem takie zaburzenia są powszechne. Terapia SI ogranicza nadwrażliwość i podnosi zbyt niską wrażliwość na bodźce odczuwane różnymi zmysłami. Dzieci uczą się prawidłowego reagowania na bodźce słuchowe, dotykowe, smakowe itd. Dzięki temu ułatwia się im funkcjonowanie w codziennym życiu, np. w czasie zakupów w dużym markecie.

W przedszkolu terapeutycznym dzieci mogą skorzystać również z terapii ręki, fizjoterapii oraz dogoterapii. Dzięki licznym zajęciom dodatkowym przedszkolaki borykające się z autyzmem, zespołem Aspergera i podobnymi zaburzeniami z miesiąca na miesiąc coraz lepiej radzą sobie z trudnościami.

Przedszkole terapeutyczne zapewnia małe grupy przedszkolne

Przedszkole terapeutyczne w Warszawie prowadzi wyłącznie małe grupy przedszkolne. Kilkuosobowe grupki są przyjaźniejsze dla dzieci ze spektrum autyzmu. Dzięki nim dzieci są spokojniejsze ze względu na ograniczenie liczby bodźców. Nauczyciele mogą natomiast pozwolić sobie na indywidualne podejście do każdego malucha. Takie rozwiązanie sprawia, że przedszkolaki szybko nabywają podstawowe umiejętności i rozwijają się lepiej niż w dużych grupach, w których towarzyszy im strach, niepewność i poczucie wyobcowania.

Przedszkole terapeutycznie nie jest tym samym co placówka integracyjna. Grupy liczą jedynie 4 dzieci, na które przypada dwoje nauczycieli, terapeuta lub asystent nauczyciela. Dzięki temu grupa jest kameralna, a dzieci czują się w niej jak w rodzinie. W grupie nie ma zdrowych dzieci, które wymagają innego rodzaju zajęć i odwracają uwagę nauczyciela. Opiekunowie w pełni skupiają się na dzieciach, które potrzebują wczesnego wspomagania rozwoju i indywidualnego podejścia. Przedszkola integracyjne nie są w stanie zapewnić takich samych warunków dla dzieci z autyzmem, gdyż w nich grupy przedszkolne są standardowej wielkości, a dzieci z niepełnosprawnościami funkcjonują na równi z dziećmi zdrowymi.