przedszkole terapeutyczne Warszawa

Co oferuje przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem?

Autyzm często uniemożliwia dzieciom uczęszczanie do samorządowych przedszkoli. Kadra nauczycielska nie zawsze jest przygotowana do pracy z dziećmi o szczególnych wymaganiach, a program zajęć jest przystosowany wyłącznie do umiejętności i stopnia rozwoju dzieci zdrowych. Przedszkole terapeutyczne w Warszawie działa inaczej, dlatego maluchy ze spektrum autyzmu radzą sobie z nim lepiej.

Jak działa przedszkole terapeutyczne?

Jeśli chodzi o przedszkole terapeutyczne, Warszawa daje rodzicom dzieci z autyzmem możliwość zapisania kilkulatków właśnie do takiej placówki. W mniejszych miejscowościach placówki opiekuńcze dla najmłodszych z reguły nie są przystosowane do potrzeb przedszkolaków z autyzmem, zespołem Aspergera i podobnymi zaburzeniami.

Warszawskie przedszkole terapeutyczne realizuje zajęcia w niewielkich grupach, liczących jedynie 4 dzieci. Na każdą grupę przypada dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, terapeuta i asystent nauczyciela. Tak duża kadra znakomicie radzi sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom z autyzmem, a także ze zorganizowaniem ciekawych zajęć z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb kilkulatków.

Przedszkole jest przygotowane do wczesnego wspierania rozwoju i prowadzenia różnych terapii. Dzięki nim dzieci rozwijają zdolności poznawcze i szybko nabywają podstawowe umiejętności. Terapia w przedszkolu przynosi efekty w postaci zwiększenia szans na samodzielność w przyszłości, co jest ważne w przypadku wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Terapie w przedszkolu

Przedszkole terapeutyczne organizuje zajęcia terapeutyczne dla wszystkich dzieci z autyzmem. W placówce odbywają się między innymi zajęcia SI. Terapia integracji sensorycznej w przypadku autyzmu jest szczególnie ważna, gdyż pomaga ograniczyć nadwrażliwość na bodźce. Dzięki temu przedszkolaki z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lepiej radzą sobie z reakcjami na głośne dźwięki lub silne światło. Terapia SI wspomaga odczuwanie za pomocą wszystkich zmysłów, dlatego jest odpowiednia dla wszystkich dzieci z autyzmem bez względu na rodzaj trudności, z jakimi się borykają.

Ponadto w czasie zajęć w przedszkolu dzieci uczestniczą w terapii ręki i fizjoterapii, które poprawiają sprawność motoryczną. Terapia obejmuje również zajęcia z dogoterapii i logopedii. Dzięki zróżnicowanym formom stymulowania rozwoju, przedszkolaki z autyzmem uczą się sprawniejszego komunikowania z innymi oraz funkcjonowania w wielu codziennych sytuacjach.