znaki informacyjne bhp

Niebezpieczeństwa, które wskazują znaki informacyjne BHP

Niezależnie od tego, czy przebywamy w miejscu pracy, w szkole, czy innym obiekcie wielkopowierzchniowym o zastosowaniu komercyjnym, powinniśmy wiedzieć co znaczą znaki informacyjne BHP wskazujące wyjście ewakuacyjne, drogę pożarową lub niebezpieczeństwa, na które możemy być narażeni.

Przed czym strzegą nas znaki informacyjne BHP w miejscach publicznych?

Często spotykanymi znakami ostrzegawczymi np. w galeriach handlowych lub przestrzeniach takich jak poczekalnie, gdzie najczęściej w okresie zimowym systematycznie trzeba myć nawierzchnie, są żółte znaki informujące o niebezpieczeństwie upadku lub poślizgnięciu. Są to zagrożenia fizyczne. Może to być także ostrzeżenie przed nagłym hałasem lub możliwością potrącenia przez maszynę zdalnie sterowaną.

Zagrożenia chemiczne to wszelkie czynniki, które mogą działać uczulająco lub rakotwórczo. Takie oznaczenia można spotkać na opakowaniach substancji żrących lub łatwopalnych. Niełatwo jest ich nie zauważyć, gdyż przedstawiają obrazki przedstawiające zagrożenia – płomień lub poparzoną dłoń. Materiały toksyczne są zaznaczone czaszką na tle skrzyżowanych kości – a zatem bardzo wymownie.

Wyróżnia się także zagrożenia biologiczne, które mogą powodować alergie, zakażenia lub zatrucia. Pośród takich zagrożeń wyróżnia się wszelkiego rodzaju wirusy, grzyby oraz bakterie.

O czym dowiemy się z tablicy informacyjnej? Znaki informacyjne BHP

W przypadku wybuchu pożaru lub nastąpienia sytuacji, w której należy udzielić pierwszej pomocy, konieczny jest łatwy dostęp do odpowiednich tablic ze znakami informacyjnymi BHP. Na takie niebezpieczeństwo możemy być narażeni w prawie każdym miejscu, na terenie którego przebywa wiele osób w tym samym czasie lub w obszarze obiektu znajdują się urządzenia, które mogą wzniecić ogień lub spowodować zwarcie. Na tablicach powinny znaleźć się odpowiednie instrukcje obsługi urządzeń oraz kierunki dróg ewakuacyjnych.

Odpowiednio oznaczone powinno być miejsce zbiórki podczas ewakuacji, a także, gdzie znajdują się wszelkie środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy oraz gaśnica. Osoby nie przebywające na co dzień w konkretnym miejscu mogą nie wiedzieć, którędy prowadzi droga ewakuacyjna, a więc wszelkie klatki schodowe w przypadku awarii windy także powinny być dobrze oznaczone.

Tablice informacyjne powinny znajdować się na każdym korytarzu, gdzie będą łatwo dostępne zarówno dla pracowników, jak i tymczasowo obecnych osób.