znaki informacyjne BHP

Znaki informacyjne BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy

Znaki ochrony i higieny pracy dzielą się na znaki zakazu, które są czerwone lub biało-czerwone, znaki ostrzegawcze – żółte, niebieskie znaki nakazu i zielone – informacyjne. W każdym zakładzie pracy, nie tylko w fabrykach, w których korzysta się z niebezpiecznych maszyn, powinny znajdować się odpowiednie znaki informacyjne BHP.

Każdy pracodawca powinien zadbać o odpowiednie rozmieszczenie znaków w miejscu pracy. Jego obowiązkiem jest dopasowanie znaków do rodzaju wykonywanej pracy oraz zagrożeń, które się z nią wiążą. Wziąć pod uwagę należy także wielkość terenu, aby najistotniejsze informacje były dostępne dla wszystkich.

Piktogramy, tablice urządzeń elektrycznych i instrukcje pośród znaków informacyjnych BHP

By przestrzegać pracowników lub przypominać tym, którzy pracują przy urządzeniach elektrycznych, o zagrożeniach związanych z przebywaniem lub posługiwaniem się tego typu urządzeń, w pobliżu miejsc pracy powinny zostać udostępnione tablice ostrzegawcze pionowe lub poziome. Takie tablice powinny ostrzegać przed takimi niebezpieczeństwami jak awarie, hałasy, niebezpieczeństwa uduszenia lub uszkodzenia ciała.

Zawsze powinna znaleźć się informacja w formie niebieskiego znaku nakazu o zapoznaniu się z instrukcją obsługi takiego urządzenia. Taka tablica powinna dyktować czynności, jakie powinny zostać podjęte przez pracownika przed przystąpieniem do pracy, w trakcie i po.

Pracodawca powinien dopasować znaki odpowiednio do miejsca pracy – fabryka, magazyn, biuro lub wszelkiego rodzaju lokale gastronomiczne.

Jak skonstruowane powinny być znaki informacyjne BHP?

Ze względu na to, że znaki informacyjne BHP mogą okazać się bardzo istotnymi w czasie nagłej ewakuacji lub innego zagrożenia, powinny być czytelne i oczywiste. Zadaniem pracodawcy jest zapewnić pracownikom instrukcje i piktogramy, które będą napisane zrozumiale i jednoznacznie. W sytuacji zagrożenia nie ma czasu na rozszyfrowywanie znaków bezpieczeństwa, a zatem kluczowym jest tworzenie ich w sposób nieskomplikowany, jasno opisujący czynności jakie powinniśmy podejmować w zagrażających zdrowiu sytuacjach.

Najlepszym miejscem na umieszczenie znaków BHP będzie ściana, która jest łatwo dostępna i widoczna nawet z większej odległości. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni i znać miejsce umieszczenia znaków informacyjnych BHP w swoim miejscu pracy.