klimatyzacja Warszawa

Warszawa: Klimatyzacja – montaż na elewacji a dopuszczalny poziom hałasu

Największy hałas klimatyzatorów split montowanych na elewacji generuje ich wewnętrzny element, czyli sprężarka. Istnieją oczywiście normy i rozporządzenia które określają dopuszczalny poziom hałasu – jest to m.in. najważniejszy dokument, czyli Rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Określa on poziom hałasu dopuszczalny zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia. Jeśli chcemy się dowiedzieć, jaki poziom hałasu emituje konkretna klimatyzacja Warszawa, możemy zapytać o to fachowców.

Wybór klimatyzatora pod kątem emitowanego hałasu

Wybierając klimatyzację warszawa, powinniśmy wziąć pod uwagę to, na jakim terenie znajduje się nasze mieszkanie, np. czy jest to gęsta zabudowa, czy są w pobliżu budynki przemysłowe, czy raczej jest to otwarta przestrzeń lub budynek na skraju lasu. Poza tym zastanówmy się, czy klimatyzacja będzie włączona również nocą – jeśli tak, musimy pamiętać, że emitowany przez nią hałas nie może przekraczać 45 dB.

Jeśli zaś chodzi o hałas emitowany przez klimatyzację w pomieszczeniu, jego natężenie nie powinno być większe niż 40 dB w ciągu dnia i 30 dB w nocy.

Klimatyzacja w Warszawie na budynku wspólnoty

Jeśli zamieszkujemy lokal przynależący do wspólnoty mieszkaniowej, przed wyborem klimatyzacji powinniśmy przede wszystkim zajrzeć do regulaminu spółdzielni lub po prostu skontaktować się w tej sprawie z zarządcą budynku. Wiele wspólnot mieszkaniowych ma swoje wewnętrzne przepisy, które regulują montaż klimatyzacji warszawa na elewacji oraz wskazują dopuszczalny emitowany przez nią hałas.

Co ważne, przed zakupem klimatyzatora warto zweryfikować zarówno parametry urządzenia wewnętrznego, jak i zewnętrznego danej instalacji i doprecyzować, do którego z nich odnoszą się normy wymienione w dokumentach wspólnotowych.

Kontrola klimatyzacji w Warszawie

Jeśli zdecydujemy się (pechowo) na klimatyzator, który będzie działał zbyt głośno, wspólnota mieszkaniowa lub zarządca może zlecić Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontrolę działania naszego urządzenia. Wówczas urzędnicy dokonają pomiaru emitowanego hałasu przez klimatyzacji warszawa w ciągu dnia oraz w nocy, a jeśli normy ustawowe będą przekroczone, Inspekcja może nakazać demontaż klimatyzacji z elewacji. Pocieszający może być jednak fakt, że każda ściana działowa znajdująca się w odległości 1m od klimatyzatora skutecznie obniża głośność działania klimatyzacji warszawa, więc praktycznie większość klimatyzatorów o mocy do 3,5 kW powinna mieścić się w dopuszczalnych normach.