szyby do autobusów

Wycinanie i wklejanie szyby do autobusów

Szyby w autobusach wycina się najczęściej drutem stalowym o okrągłym lub kwadratowym przekroju, ewentualnie przy użyciu struny. W jaki sposób to zrobić?

Wspomniany drut lub struna przepychana jest przez warstwę kleju przy szybach do autobusów a na jego końcach odpowiednio montuje się pomocne narzędzia. Na końcu drutu znajdującego się po zewnętrznej stronie szyby instalowany jest zaczep ułatwiający ciągnięcie drutu, a na końcu znajdującym się wewnątrz autobusu – uchwyt przytrzymujący drut.

Koniec przytrzymujący opiera się o warstwę kleju w odległości około 10 cm od miejsca wbicia drutu, a zadaniem osoby stojącej przy zewnętrznym końcu drutu jest ciągnąć go aż do przeciągnięcia drutu w miejsce przytrzymania drugiego końca.

Później powtarza się tę czynność, przeciącając uprzednio drut do środka autobusu.

W porównaniu do drutu, wycinanie szyby do autobusów przy pomocy struny jest o wiele wygodniejsze i pozwala w łatwiejszy sposób wyciąć klej z narożników szyby.

Wklejanie szyby do autobusów

Manewrowanie szybą podczas jej wklejania do karoserii jest mocno utrudnione, ponieważ szyby do autobusów są bardzo duże i ciężkie. Nie robi się więc przymiarek, ale podczas procesu klejenia stosuje się specjalne podkładki, na których szyba wspiera się do czasu, aż klej się utwardzi.

Fachowcy wiedzą, że fabryczne podkładki nie są idealne, więc najczęściej podczas wklejania szyb do autobusów używają własnych, wykonanych samodzielnie wedle swoich potrzeb. To duże ułatwienie, podczas gdy około 6 osób potrzebnych jest do montażu szyby do autobusów.

Istotne jest to, że szyba do kleju i karoserii powinna być przyłożona wyłącznie raz, dokładnie tam, gdzie jej miejsce. Niedopuszczalne jest przesuwanie szyby do autobusów podczas wklejania, ponieważ może to spowodować podwinięcie się kleju w jakimś miejscu wzdłuż krawędzi szyby i powstania przecieku.

Szybę można delikatnie przesuwać dopiero wtedy, gdy dotknie karoserii, dokonując drobne korekty jej położenia.

Gdy szyba zostanie ustawiona w karoserii autobusu, kładzie się pod nią podstawki. Robi się to ze względu na możliwość lekkiego opadania szyby spowodowanego jej ciężarem, w efekcie czego górna krawędź kleju wokół szyby zostaje przerwana.

Gdy szyby do autobusów spotkają się już z karoserią, szczeliny pomiędzy szkłem a nadwoziem wypełniane są klejem oraz wygładzane. To proces tak zwanego spoinowania szyby do autobusów.