Jak wygląda wytwarzanie papieru toaletowego w Polsce?

Dziś w naszym kraju nie wyobrażamy sobie życia bez papieru toaletowego. W Polsce to właśnie on jest bardzo ważnym środkiem higieny osobistej w toalecie, gdyż w przeciwieństwie do innych krajów popularność bidetów jest dość niska. Wytwarzanie papieru toaletowego w naszym kraju jest więc całkiem sporym przemysłem i powstaje on w całkiem sporej ilości.

Skąd pochodzi papier toaletowy?

W przeszłości w celach higieny osobistej wykorzystywano bardzo wiele rzeczy. Używano różnego rodzaju tkanin wełnianych, konopnych czy koronkowych, a nawet i trawy, piasku, mchu, czy śniegu. W starożytnym Rzymie z kolei najczęściej spotykane były gąbki. To zaczęło się jednak zmieniać im bliżej czasów współczesnych. Zanim spopularyzowano papier najczęściej korzystano z na przykład gazet. Niektóre miały nawet specjalne otwory w narożniku, które pozwalały na ich wieszanie na uchwytach w łazience. Wszystko zmieniło się jednak w 1857 roku. Wtedy wytwarzanie papieru w Stanach Zjednoczonych rozpoczął Joseph C. Gayetty. Co ciekawe na każdym arkuszu tego papieru toaletowego można było znaleźć jego nazwisko.

Gayetty w Stanach Zjednoczonych zapoczątkował korzystanie z papieru toaletowego. Następnie wynalazek ten został spopularyzowany w innych krajach świata. Zazwyczaj trafia on po prostu do ubikacji, gdzie usuwa się go rurami kanalizacyjnymi. W niektórych miejscach świata rury nie mają jednak wystarczającej do tego średnicy. Dlatego zakazuje się spuszczania papieru toaletowego w ubikacji i obok niej znajdziemy specjalne pojemniki. Zaobserwować można to na przykład w Grecji, Stanach Zjednoczonych czy też Bułgarii.

W Polsce wytwarzanie papieru toaletowego rozpoczęto już w okresie międzywojennym. Przyspieszyła ona jednak dopiero w drugiej połowie lat 70. XX wieku. Wtedy był on towarem dosyć deficytowym z racji na niewydolną gospodarkę. Produkcja jednak od wtedy znacząco się rozwinęła. Aktualnie każdego roku wytwarza się ponad 400 ton papieru. To z kolei oznacza, że na każdego Polaka przypada około 130 rolek rocznie wyprodukowanych tylko i wyłącznie w naszym kraju.

Cały proces produkcji papieru toaletowego rozpoczyna się od rozwłóknienia celulozy oraz zmieszania jej z wodą. W ten sposób powstaje pulpa, którą się oczyszcza, a następnie mieli w młynie. Tak przygotowaną pulpę suszy się i formuje w papier, który nakładany jest na dużą rolę. Na ostatnich etapach produkcji łączy się warstwy, a także tłoczy wzory, nanosi nadruk, a czasem i zapach i tnie na małe rolki, które są pakowane i trafiają do naszych domów.