formy wtryskowe do styropianu

Jakie przedmioty pomagają chronić formy wtryskowe do styropianu?

Formowanie styropianu ma wiele różnych zastosowań. Typowe przeznaczenie tego wszechstronnego materiału to pudełka na płyty kompaktowe, opakowania i sprzęt AGD i wiele innych. Właściwości tworzywa polistyrenowego sprzyjają formowaniu wtryskowemu. Aby dowiedzieć się jak wyglądają tego typu formy, warto odwiedzić stronę jednego z producentów: https://styromax.com.pl/formy-wtryskowe/, gdzie zostały przedstawione także przykłady indywidualnych zamówień klientów. Sprawdź, czego jeszcze nie wiesz o formach wtryskowych!

Wtryskowe formowanie styropianu

Styropian to najlepszy wybór do tworzenia produktów takich jak etui, jednorazowe sztućce i naczynia. Formowanie wtryskowe jest preferowaną metodą wytwarzania wielu jednorazowych produktów i nie tylko. Z tego względu styropian musi być dobrze przystosowany do procesu formowania wtryskowego.

Przykłady produktów z polistyrenu, formowanych wtryskowo

Tworzywa termoplastyczne są częściej wybierane w stosunku do materiałów termoutwardzalnych do formowania wtryskowego. Formowanie wtryskowe tworzyw termoutwardzalnych jest jednak dość kłopotliwe. Proces ma za zadanie polegające na zapobieganiu sieciowaniu w beczce. Tak jak termoplastyczny polistyren można formować wtryskowo. Polistyren ma wysoką temperaturę topnienia w porównaniu z innymi popularnymi tworzywami sztucznymi. Chociaż jego temperatura topnienia wynosi około 270 stopni, zaczyna mięknąć przy około 205 stopniach. Formowanie wtryskowe polistyrenu następuje w temperaturze mięknienia lub nieco wyższej. Taka temperatura może zmiękczyć plastik na tyle, aby stopił się w beczce. Ta temperatura jest wysoka w porównaniu z tworzywami sztucznymi, takimi jak polietylen. Oznacza to, że formowanie wtryskowe polistyrenu wymaga większego nakładu energii.

Wiele pianek opakowaniowych to styropian. Są one powszechne w opakowaniach delikatnych produktów lub urządzeń. Odmianą formowania wtryskowego jest formowanie pianki strukturalnej. W procesie tym powstają pianki z tworzyw sztucznych. Pianka polistyrenowa jest wystarczająco sztywna, aby wytrzymać uderzenia, a jednocześnie wystarczająco miękka, aby chronić odpowiednio cenne zawartości paczek.

Proces formowania styropianu

Polistyren jest dość kruchy. Tworzywa sztuczne potrzebują wystarczającej wytrzymałości mechanicznej i elastyczności, aby skutecznie wypuszczać je z formy. W przypadku grubych struktur, uwalnianie z formy nie powinno stanowić większego problemu. Cieńsze struktury są bardziej podatne na pękanie. Zapobiega temu zaprojektowanie kołków wypychacza w taki sposób, aby przyłożona siła była równomierna. Dzięki temu produkt nie jest narażony na zbyt duże naprężenia zginające.

Proces formowania styropianu można podzielić na dwa kroki:

  1. Pierwszym krokiem jest wypełnienie wnęki formy wstępnie spienionymi cząstkami polistyrenu.
  2. W drugim etapie cząstki osiągają temperaturę mięknienia poprzez ogrzewanie. Infiltracja środka spieniającego w gaz i czynnik grzewczy w otworze pęcherzyka powoduje dalsze rozszerzanie się cząstek. Ze względu na ograniczenie objętości wnęki formy, ekspandowane cząstki wypełniają całą przestrzeń wnęki i stapiają się w całość.

Zalety styropianu przeznaczonego do formy wtryskowej

Polistyren jest popularnym materiałem do formowania wtryskowego, ponieważ jest ekonomiczny i wszechstronny. Niektóre z tych podstawowych korzyści wynikających z zastosowania polistyrenu w projektach formowania wtryskowego obejmują:

  • opłacalność,
  • recykling,
  • wytrzymałość,
  • lekkość,
  • może być stosowany do izolacji,
  • odporność na wilgoć,
  • odporność na bakterie,

Przewidywalny i równomierny skurcz materiału polistyrenu sprawia, że jest on idealny do formowania wtryskowego, ze zmniejszonym wypaczeniem części formowanych wtryskowo z tworzyw sztucznych, umożliwia producentowi formy dokładniejsze przewidywanie ostatecznych wymiarów wypraski.