reumatolog Warszawa

Reumatolog w Warszawie – bezpłatne leki biologiczne

Co zrobić jeśli klasyczne leczenie np. reumatoidalnego zapalenia stawów nie przynosi pożądanych efektów? Rozwiązaniem są leki biologiczne. Piszemy, jak skorzystać z takiej terapii.

Czym są leki biologiczne stosowane u osób cierpiących na choroby reumatyczne? To nowoczesne leczenie stosowane – z racji wysokiej ceny leków – w ramach specjalnych programów lekowych. Leczenie biologiczne dostępne jest w specjalistycznych centrach reumatologii m.in. w Warszawie.

W przypadku jakich chorób reumatycznych stosowane są leki biologiczne? Na liście znajdziemy reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów oraz toczeń rumieniowaty układowy. Leki biologiczne produkowane są metodą biologicznej inżynierii molekularnej i mają silne działania przeciwzapalne. To najskuteczniejsza metoda terapeutyczna w chorobach reumatycznych – prowadzi do zahamowania postępów choroby oraz destrukcji stawów.

Spójrzmy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z leczenia biologicznego.

Leki biologiczne – choroby reumatyczne

Pacjent weźmie udział w programie lekowym jeżeli nie pomagają mu klasyczne leki modyfikujące przebieg choroby. Kryteria włączenia do leczenia biologicznego w programach lekowych ustala Ministerstwo Zdrowia. Leczenie dostępne jest przede wszystkim dla osób, u których występuje wysoka aktywność choroby pomimo stosowania tradycyjnych leków oraz osoby z ciężką postacią choroby.

Przeciwwskazaniem do udziału w programie jest m.in. ciąża, laktacja oraz aktywne ciężkie zakażenia wirusowe, bakteryjne, grzybicze lub pierwotniakowe (m.in. gruźlica oraz WZW typu B lub C).

Reumatolog i bezpłatne leki biologiczne

Pacjenci, którzy nie zostali skierowani do programów lekowych NFZ mogą otrzymać receptę do wykupienia  lub uczestniczyć w bezpłatnym leczeniu w ramach badań klinicznych.

Kto może wziąć udział w bezpłatnym leczeniu? To propozycja dla osób, które mają rozpoznane wymienione powyżej choroby oraz nie są usatysfakcjonowane wynikami tradycyjnego leczenia. Tacy pacjenci powinni skontaktować się z reumatologami z placówek prowadzących badania kliniczne.

Podczas pierwszego spotkania pacjent dowie się jak działa lek biologiczny (w tym jakie są potencjalne objawy niepożądane), na czym polega udział w badaniu klinicznym, ile będzie ono trwało i jaki efekt może przynieść. Pierwsza wizyta nie jest zobowiązująca. Po uzyskaniu informacji pacjent może ocenić czy jest zainteresowany udziałem w badaniach.