powódź

Mobilne zabezpieczenia przeciwpowodziowe

Zadaniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest uniemożliwienie przedostania się wody do pomieszczeń, w których może wyrządzić duże straty. Mobilne zabezpieczenia są wytrzymałym i prostym w montażu rozwiązaniem, które z łatwością obsłuży każdy użytkownik.

Zabezpieczenia mobilne mogą być instalowane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i handlowych. Bardzo często zastępują obecnie wały przeciwpowodziowe jako skuteczniejsze i bardziej uniwersalne zabezpieczenia przeciwpowodziowe.

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe w przedsiębiorstwach

Mobilne ochrony montowane są także w zakładach produkcyjnych oraz w magazynach, gdzie przechowywane i wykorzystywane są różne substancje, których wyciek mógłby skazić środowisko.

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mobilne są alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnych worków z piaskiem czy drewnianych zapór, stosowanym na całym świecie. Wykorzystywane są także do konstruowania zamknięć remontowych, których zaletami są: odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne, duże spektrum adaptacyjne oraz łatwy montaż bez konieczności używania ciężkiego sprzętu.

Wszędzie tam, gdzie chroni się cenny dobytek

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe są bardzo ważnym elementem wyposażenia w lokacjach, w których istotna jest ochrona cennego dobytku/zasobów – oprócz domów prywatnych są to również zbiory archiwum, zabytki, biblioteki itp. Są niezwykle ważne zwłaszcza na terenach objętych szczególnym ryzykiem zalania, czyli na obszarach w bliskim sąsiedztwie akwenów i cieków wodnych oraz rejonów klimatycznie objętych ryzykiem częstych opadów atmosferycznych i burz.

Konstruowane w takich odejściach tamy przeciwpowodziowe minimalizują ewentualne straty, podnoszą poziom bezpieczeństwa naszego i posiadanego przez nas majątku oraz zwiększają szanse na skuteczną pomoc służb ratunkowych.