Osuszanie murów i odtwarzanie hydroizolacji

Problem z nadmierną wilgocią dotyczyć może budynków tak zabytkowych, jak i tych stawianych w nowoczesnej technologii. O ile w przypadku obiektów historycznych mamy najczęściej do czynienia z zupełnym brakiem odpowiedniej izolacji murów lub też jej znacznym uszkodzeniem wynikającym z wieku, o tyle w nowoczesnym budownictwie nie powinno do takich sytuacji dochodzić. Jeśli fundamenty i mury takiego obiektu zostały zajęte przez wodę, stanowi to wynik błędów popełnionych na etapie projektowania lub budowy. Na szczęście w obu przypadkach można zastosować skuteczne „leczenie”!

Jak ocalić zawilgocony budynek?

Istnieje wiele metod pozwalających zniwelować zawilgocenie murów. Stare techniki wiązały się niestety ze znaczną ingerencją w konstrukcję budynków, zakładając skuwanie ścian czy nawet drastyczne podcinanie fundamentów.

Technologia idzie na szczęście naprzód i dzisiaj specjaliści mogą zaoferować nowoczesne, znacznie mniej inwazyjne działania prowadzące do osuszenia budynku(http://budwod.eu/oferta/osuszanie-budynkow-kompleksowo/) i zapewnienia izolacji.

Metodą, po którą sięga się coraz chętniej ze względu na wysoką jakość izolacji murów i fundamentów jest iniekcja ciśnieniowa. W tej technologii wtłacza się do otworów iniekcyjnych nawierconych w ścianach preparaty żelowe wiążące się na stałe w najdrobniejszych szczelinach i kanalikach, określanych mianem kapilar. Jednocześnie wciśnięcie pod ciśnieniem sięgającym 30 barów specjalnych materiałów izolacyjnych pozwala też zabezpieczyć przed erozją głębsze uszkodzenia i rysy, których z zewnątrz nie sposób zdiagnozować i ocenić ich rozmiaru.

Izolacja pionowa i pozioma

O izolacji poziomej mówimy w przypadku osuszania i zabezpieczenia fundamentów poprzez wytworzenie powłoki o charakterze hydroizolacyjnym pomiędzy ławami fundamentowymi i ścianami. Ma to na celu zapobieganie podchodzeniu wody od gruntu.

W przypadku izolacji pionowej mowa o zabezpieczeniu budynku w pionie, ponieważ woda może być przenoszona kapilarami także w tym kierunku. Stosując oba rodzaje można zapewnić każdemu budynkowi najwyższy stopień zabezpieczenia murów oraz odpowiedni poziom izolacji fundamentów na następne lata.

Materiały do izolacji obiektów

W zależności od tego, z jakich materiałów powstał budynek oraz w jakiej technologii go postawiono dobiera się odpowiednie materiały izolacyjne. Iniekcyjne preparaty wtłaczane przez specjalistów nie będą wówczas szkodliwe nawet dla zabytkowych budynków. Co więcej, dzięki docieraniu do głębokich struktur konstrukcji budowlanej doprowadzają do poprawy jej stabilizacji w gruncie i wzmocnienia.

W przypadku iniekcji ciśnieniowej stosuje się żywice epoksydowe czy poliuretanowe oraz żele akrylowe. Materiały tego rodzaju są podawane przez wspomniane już otwory, w których umieszcza się tak zwane pakery – czyli lejki ułatwiające przepływ uszczelniacza.

Prace wykonywane metodą iniekcyjną przebiegają szybko, a efekt izolacyjny uzyskiwany jest niemal natychmiast. Prawidłowa hydroizolacja chroni budynek nawet przed bardzo intensywnym zawilgoceniem.