izolacja przeciwwilgociowa fundamentów

Rodzaje izolacji przeciwwilgociowej fundamentów

Właściwie zabezpieczony przed wilgocią dom powinien mieć izolację fundamentów pionową oraz izolację fundamentów poziomą. W ten sposób powstanie kompleksowy i skuteczny system hydroizolacji. Ściany fundamentowe będą zabezpieczone przed szkodliwym wpływem wilgoci.

Stare budynki często nie mają hydroizolacji lub była ona wykonana niedbale lub w starych technologiach. W efekcie mury są zawilgocone, konstrukcja budynku ulega destrukcji, a właściciel płaci wyższe rachunki za ogrzewanie nieruchomości. Źle funkcjonująca izolacja przeciwwilgociowa może z biegiem czasu wymusić wykonanie bardzo kosztownych prac w celu zabezpieczenia budynku i jego użytkowników.

Jak powinna wyglądać prawidłowa  izolacja fundamentu?

Izolacja fundamentu: pionowa i pozioma

Właściwie zabezpieczony przed wilgocią dom powinien mieć izolację fundamentów pionową oraz izolację fundamentów poziomą. W ten sposób powstanie kompleksowy i skuteczny system hydroizolacji. Ściany fundamentowe będą zabezpieczone przed szkodliwym wpływem wilgoci. Przyjrzyjmy się obu rodzajom izolacji fundamentów.

Izolacja pionowa fundamentów

Izolacja pionowa zabezpiecza ścianę fundamentową na całej powierzchni i ogranicza jej nasiąkliwość. Dobór materiałów do wykonania izolacji pionowej zależy m.in. od rodzaju gruntu. Ze względu na rodzaj gruntu można zastosować izolację lekką, średnią i ciężką (przeciwwodną).

Do wykonania izolacji pionowej używana jest masa polimerowo-bitumiczna (KMB) lub KMB z dodatkiem wkładki zbrojącej oraz szlamów uszczelniających. Jeżeli do budowy ściany fundamentowej użyto betonu wodoodpornego, to właściciel budynku może zrezygnować z izolacji pionowej.

Eksperci zalecają wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych również od środka, co zdecydowanie poprawi parametry izolacji (nie jest to możliwe w starych budynkach).

Izolacja pozioma fundamentu

Izolacja pozioma powinna zabezpieczyć przegrody przed podciąganiem kapilarnym. Dobrym pomysłem jest jej wykonanie nawet jeżeli budynek nie ma piwnicy. Izolacja pozioma najczęściej wykonywana jest z papy tradycyjnej/termozgrzewalnej lub folii fundamentowych.

Warto pamiętać, że na rynku dostępna jest metoda izolacji przeciwwilgociowej fundamentów pionowej i poziomej. To ceniona przez fachowców iniekcja krystaliczna. Jej zaletą jest niska cena w stosunku do uzyskanych efektów, prostota aplikacji oraz szybkość działania i brak negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Iniekcja krystaliczna pomoże naprawić wadliwie wykonaną izolacją pionową lub też zabezpieczyć budynek, w którym wykonawca nie wykonał takiej hydroizolacji.