zakład opiekuńczo pielęgnacyjny

Pobyty refundowane i nierefundowane w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym

Niektórzy obawiają się, że nie stać ich na umieszczenie bliskiej osoby w dobrym zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym. Tymczasem w takich placówkach funkcjonują dwa typy pobytów – refundowane i nierefundowane. Przyjrzyjmy się bliżej, co obejmuje każda z tych ofert, z jakimi wydatkami się wiąże i co zrobić, żeby zarezerwować sobie miejsce w wybranej placówce.

Pobyt refundowany w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym

Choć wydaje się to trudne, a nawet nieosiągalne, to jednak można ubiegać się (i uzyskać) miejsce w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym za darmo. Pobyty refundowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia są jednak dostępne dla wybranej grupy osób. Na pewno nie skorzystają z nich:

  • osoby z chorobami nowotworowymi,
  • osoby z chorobami psychicznymi,
  • osoby uzależnione (np. od alkoholu).

Co z pozostałymi? Będę musieli zebrać oni komplet dokumentów wraz z wnioskiem (do pobrania na stronie wybranej placówki, która udostępnia pobyty na NFZ) oraz oświadczeniem lekarskim o zdolności do podejmowania świadomych decyzji. Jeżeli chory nie może sam wyrazić zgody na pobyt w placówce, to w pierwszej kolejności należy skierować do sądu sprawę o jego ubezwłasnowolnienie.

Nierefundowany pobyt w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym

Chociaż pobyt refundowany jest możliwy, to jednak znacznie łatwiej i szybciej dostać się do zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego na pobyt nierefundowany. Wiąże się to z ponoszeniem przez rodzinę chorego lub samego podopiecznego opłat w ustalonej wysokości. Do tego trzeba zazwyczaj doliczyć też koszt zakupu środków pielęgnacyjnych, higienicznych oraz opatrunkowych. Dlaczego warto rozważyć taki pobyt? Ponieważ:

  • formalności są ograniczone do minimum,
  • na decyzję o przyjęciu czeka się krótko – a czas w przypadku seniorów jest niesłychanie ważny,
  • chory zyskuje całodobową, profesjonalną opiekę, jakiej – mimo najszczerszych chęci – nie są w stanie zapewnić mu jego najbliżsi.

Okazuje się, ze lista osób, które mogą skorzystać z pobytu nierefundowanego w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym jest jeszcze dłuższa. Wiele placówek prowadzi nabory na pobyty, które nie mają charakteru typowo leczniczego, a nawet opiekuńczego, lecz są skierowane do osób starszych i samotnych. Jeżeli jesteś sprawny, lecz doskwiera Ci brak towarzystwa i szukasz zorganizowanych aktywności oraz możliwości uczestniczenia w ćwiczeniach czy spotkaniach to dowiedz się, czy takiej oferty nie ma wybrany przez Ciebie lub znaleziony przez bliskich ośrodek opiekuńczy.