pogotowie kanalizacyjne

Pogotowie kanalizacyjne – dodatkowe usługi

Pogotowie kanalizacyjne jest usługą oferowaną przez firmy, które zajmują się czyszczeniem kanalizacji oraz wywozem nieczystości. Dlatego zazwyczaj służą klientom wsparciem nie tylko w razie nagłych awarii, ale też wcześniej, w ramach prowadzonych działań prewencyjnych i konserwacyjnych. W takiej sytuacji można umówić się z usługodawcą i skorzystać z szerokiego wachlarza usług. Zobacz, co się do nich zalicza.

Wezwij pogotowie kanalizacyjne – nie tylko do awarii

Zazwyczaj o pogotowiu kanalizacyjnym przypominamy sobie w sytuacji, gdy dojdzie do awarii. Jednak trzeba wiedzieć, że WUKO to jednostka, która może wspierać Cię jeszcze wcześniej – w czynnościach konserwacyjnych i czyszczeniu sieci, aby tych usterek uniknąć. Warto mieć na uwadze szereg dodatkowych czynności, którymi trudnią się firmy tego typu, a o których piszemy poniżej.

Dodatkowe usługi pogotowia kanalizacyjnego

Oprócz doraźnego wsparcia w razie awarii, pogotowie kanalizacyjne świadczy też szereg innych usług, choć te bywają dodatkowo płatne. Wśród oferowanych usług jest:

  • dowóz wody do basenu lub oczka wodnego,
  • oczyszczanie zbiorników i urządzeń przed planowanymi pracami konserwacyjnymi czy naprawczymi,
  • wynajem beczek asenizacyjnych o różnych pojemnościach,
  • udrażnianie i przetykanie rur,
  • wywóz nieczystości płynnych (szamba),
  • czyszczenie separatorów,
  • wycinanie korzeni z rur.

Dodatkowe usługi zazwyczaj wiążą się z wykonywaniem prac planowanych, a nie nagłych, dlatego też na konkretny termin warto umawiać się ze specjalistami z wyprzedzeniem.

Pogotowie kanalizacyjne – wsparcie dla Ciebie

Wsparcie ze strony pogotowia kanalizacyjnego może przydać się zawsze, dlatego warto mieć na uwadze szeroki zakres usług świadczonych przez WUKO. Można zlecić specjalistom udrażnianie oraz przetykanie systemów kanalizacyjnych, co jest niezwykle istotne dla zapewnienia cieczom swobodnego i wydajnego przepływu z optymalną mocą.

Wszelkie działania tego typu, jak również regularne wywozy szamba, płukanie zbiorników oraz separatorów wodą pod wysokim ciśnieniem, czy wreszcie ciągów kanalizacyjnych ma wpływ na kondycję całej sieci. Dokładne płukanie poprzedzone i zwieńczone inspekcją z wykorzystaniem kamer termowizyjnych pozwala ocenić stopień wyeksploatowania sieci i zarządzić dodatkowe czynności diagnostyczne lub prewencyjne. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, warto co pewien czas umawiać się z przedstawicielami WUKO, którzy dysponują nowoczesnym sprzętem, aby szybko diagnozować problemy i sprawnie usuwać wszelkie usterki – jeszcze zanim dojdzie do ich eskalacji.